Yazar Haber

Basından Yazılar
Vergi Hukukunda Yoklama / Veysi Seviğ
Yazar

Vergi Usul Kanunu’nun 127’nci maddesinde ifade edildiği üzere, “Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir.” Yoklamaya yetkili memurlar…

1 2 3 197