Yazar Haber

Basından Yazılar
Gizleme Suçu / Veysi Seviğ
Yazar

“VUK’da yer alan kaçakçılık suçları seçimlik hareketli suçlardır. Hareket, insan tarafından iradi olarak gerçekleştirilen icrai ya da ihmali davranışın dış dünyaya yansımasıdır. İhmali suçlar ise bir…

Haberler
Özelge : İmalatta kullanılan hammaddenin maliyeti içerisinde yer alan ÖTV’nin, imal edilen malın satışını müteakiben iade alınması halinde, iade alınan tutarın ilgili dönemde gelir olarak dikkate alınması gerektiği hk.
Yazar

Tarih : 09.01.2020 Yayın Dönemi : Ağustos 2020 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup müdürlüğü Sayı: 27575268-105[Mük.257-2016-451]-E.13110 Tarih: 09.01.2020 Konu:…

1 2 3 4 5 197