Kira Geliri Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

Kira Geliri Beyannamesi Nasıl Düzenlenir? Gayrimenkul Sermaye İradı nedir?

Gayrimenkul Sermaye İradı nedir?
Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların (mesken, işyeri, arazi vb.) sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır.

Kira Geliri Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

Kira geliri beyannamesi doldurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
1. e-Devlet veya GİB İnternet Sitesine Giriş:
o e-Devlet veya Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesine kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.
o Arama kısmına “Hazır Beyan Sistemi” yazın ve tıklayın.
2. Kira Geliri Beyannamesi Seçimi:
o Açılan sayfada kira gelirleri bölümünü seçin ve “Beyanname Doldur” butonuna basın.
3. Beyanname Doldurma Adımları (Hazır Beyan Sistemi):
o “Dönem Seç” sayfasında 2023 Beyannamesini seçin.
o Açılan YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ sayfasında gerekli bilgileri girin:
 İrtibat telefonu ve gayrimenkulün türü
 Kira gelirinin ait olduğu yıl
 Elde edilen süre (ay)
 Hisse (%)
 Yıllık kira geliri (hisseye düşen)
 İl / İlçe ve adres bilgileri
4. Beyan Edilecek Kira Geliri:
o 3A bölümünde beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) tutarını yazın.
5. Beyannamenin Onaylanması ve Gönderilmesi:
o Karşınıza gelen ekranda onaylamak istediğiniz beyannameyi seçip onay butonuna basarak beyannamenizi onaylayın ve tahakkuk numaranızı üretin.
Bu adımları takip ederek kira geliri beyannamesini doldurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

About Author

Comments are closed.