Gecikme Zammı Oranı Aylık %3,5 olarak belirlendi.

Gecikme Zammı Oranı Aylık %3,5 Olarak Belirlenmiştir
14.11.2023 tarih ve 32369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmiştir.

Değişiklik öncesinde bahse konu oran her ay için %2,5 olarak uygulanıyordu.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231114-7.pdf

About Author

Comments are closed.