Tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık tecil faizi oranı değişti.

14/11/2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:C Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık tecil faizi oranı %24’ten %36’ya çıkarılmış ve tecil faizi oranının uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Açıklayıcı Bilgi Notu için:  https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/6183_C7_abn.pdf

About Author

Comments are closed.