Yazar Haber

Basından Yazılar
Covid-19 Sürecinin Yararları (?)
Yazar

Covid-19 süreci ülkelerin ekonomilerinden bireylerin yaşam standardına kadar birçok alanda son derece olumsuz etki yarattı. Neredeyse tüm dünya ülkelerinde 2020 ilk yarısında negatif büyüme rakamları bekleniyor.…

Basından Yazılar
Elektronik Defter Hukuku / Veysi Seviğ
Yazar

6215 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun’un 14’üncü maddesi ile değiştirilen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ‘Defter Tutma Mükellefiyeti’ başlıklı 66’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; söz…

Basından Yazılar
İzaha Davet ve Yeni Düzenlemeler
Yazar

Ülkemizde vergileme, büyük ölçüde vergi mükelleflerinin ödemeleri gereken vergileri kendilerinin hesaplayıp beyan etmesi esasına dayanmaktadır. Vergi kanunlarının öngördüğü defter ve belge düzenine göre kayıtlarını yaparlar ve…

1 2 3 4 169