Geziniyorsunuz: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

Haberler
Elektronik Tebligat Duyurusu
Yazar

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında tebliği gereken belgelerin hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde elektronik ortamda tebligatına izin veren Elektronik Tebligat Sistemi 1 Nisan 2016…