Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (2023)

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeli (GVK 47/2) (GÜNCEL)
193 Sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

(Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Aşmaları Durumunda Gerçek Usulde vergilendirilecekleri Yıllık Kira Bedeli Tutarı sınırı)

– Büyükşehir belediye sınırları içinde 35.000 TL,

– Diğer yerlerde 22.000 TL,

Peki Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Nelerdir?

  • Kendine ait olan işletmede fiilen çalışıyor olmak
  • Mülkiyet kiralandıysa yıllık kira bedeli büyükşehir belediyeleri sınırı içerisinde ise kira bedeli 2023 yılı için 35.000 TL’ye büyükşehir dışındaki yerlerde ise 22.000 TL kira bedeli aranmaktadır.
  • 2023 yılı baz alındığında, gelir gider tablosunda yıllık alım tutarı 440.000 TL veya yıllık satış tutarı 700.000 TL’nin üzerine çıkmaması gerekir.
  • Hizmet sektöründe çalışanlar ise 2023 yılı itibariyle yıllık elde ettikleri gayrisafi hasılatın 440.000 TL’yi aşmaması gerekir.

 

About Author

Comments are closed.