Geziniyorsunuz: Hurda indirimi

Haberler
7103 Sayılı Kanun Özeti / Recep BIYIK
Yazar

Özet: Çok sayıda vergi düzenlemesi de öngören “Vergi Kanunları İle Bazı Bazı ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun’la,…