Geziniyorsunuz: arabuluculuk

Haberler
7103 Sayılı Kanun Özeti / Recep BIYIK
Yazar

Özet: Çok sayıda vergi düzenlemesi de öngören “Vergi Kanunları İle Bazı Bazı ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 27.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun’la,…

Haberler
2018 Yılı arabuluculuk ücret tarifesi
Yazar

Resmi Gazete Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan…

1 2