Dijital Vergi Dairesi Hizmete Açıldı

Dijital Vergi Dairesi Hizmete Açıldı

552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kapsam, usul ve esasları belirlenen Dijital Vergi Dairesi 7/10/2023 tarihi itibarıyla hizmete açıldı.
Dijital Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlaması, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması ile mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde günümüz bilişim teknolojilerinin getirdiği imkânlardan daha fazla yararlanması amacıyla geliştirilmiştir.

Dijital Vergi Dairesi ile Elektronik Uygulamalara Tek Yerden Erişim

Dijital Vergi Dairesinin hizmete açılması ile İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr), İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) ve e-Beyanname Sistemi (ebeyanname.gib.gov.tr) erişim sayfaları kapatılarak, elektronik uygulamalara dijital.gib.gov.tr adresinden üzerinden giriş yapılması imkânı sağlanmıştır.
Elektronik uygulamalara erişimin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi amacıyla zaman içerisinde İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesindeki tüm işlemler Dijital Vergi Dairesine alınarak mükelleflerin bir noktadan işlem yapabilmeleri temin edilecektir.
Dijital Vergi Dairesine, daha önce İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi gibi uygulamalar için alınan şifrelerin yanı sıra e-Devlet şifresi ile de giriş yapılabilmektedir.
Şifresi olmayanlar Dijital Vergi Dairesi üzerinden ya da vergi dairesine başvurarak şifre alabilirler.

Fonksiyonel ve Kullanışlı Ekranlar

Dijital Vergi Dairesi, kullanıcı deneyimi dikkate alınarak geliştirilmiştir. Fonksiyonel ve kullanışlı ekranları ile Dijital Vergi Dairesi hem web’den hem de mobil cihazlardan rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Öte yandan, daha önce sunulan hizmetlerden farklı olarak Dijital Vergi Dairesi ile mükelleflerimize vergi borçlarını kısmen ödeme imkânı sağlanmıştır.

Başvuruların Dijital Vergi Dairesi Tarafından Sonlandırılması

Dijital Vergi Dairesi üzerinden mükelleflerin yaptığı başvurular üzerine vergi dairesince yapılan işlemlerin robotik süreçler ve yapay zekâ teknolojisi kullanarak Dijital Vergi Dairesi tarafından yapılmasına ve bu işlemler sonucunda düzenlenmesi gereken belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanmasına, mühürlenmesine veya onaylanmasına karar verilebilecektir.
Bu sayede, mükellefiyet yazısı, borcu yoktur yazısı gibi bazı işlemlerin tamamen elektronik ortamda başlayıp sonuçlanması mümkün olabilecektir.

Kaynak: https://dijital.gib.gov.tr/duyurular#3

About Author

Comments are closed.