2023 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar

2023 yılında beyannamelerini imzalatmak zorunda olanlar kimler? Beyanname imzalatma hadleri nelerdir? 2023 yılında beyanname imzalatma hadleri ne kadar oldu?

I. 2023 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir
vergisi mükelleflerinden 2022 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 40,254,000 TL ve net satışlar
toplamı 80,487,000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2023 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına
imzalatmak zorundadırlar.

II. 2023 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

2021 ve 2022 yıllarında aşağıdaki satış/hasılat tutarlarını aşmayan ticari, zirai ve serbest meslek kazancı
elde eden mükellefler, izleyen yılda (sırasıyla 2022 ve 2023 yıllarında) beyannamelerini imzalatmak
zorunda değildir

Devamı: https://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/pratikBilgiler/beyan_imzalatmak-2023.pdf

About Author

Comments are closed.