Arabulucu anlaşması ile uzlaşılan tutar gider yazılır mı?

2022-03 tarihinde personel işten ayılışı arabulucu işlemi ile oldu. Anlaşılan tutar 60.000,00 TL bordro düzenlenirken fazla olarak hesap yapılmıştır. Aradaki fark için yapılması gereken nedir?

Belirlenen tutar tazminat mı? Yoksa Ücret mi? Bordro düzenlenirken fazlaya ilişkin bildirim yapılmışsa düzeltme bildirimi yapılarak aradaki farkı düzeltmeniz ve gerçeğe uygun değer bildiriminde bulunmanız gerekir.

Ocak ayında 49 koduyla işten ayrılan personel arabulucuya gitti. Önümüze gelen arabulucu anlaşma belgesinde tek tek belirtmeksizin agi, ücret, yıllık izin, kıdem, ihbar vs. toplam 48.000,00 TL’ye anlaşılmıştır yazıyor. Bunun muhasebeleşmesini ve muhtasar beyanname bildirimini ne şekilde yapılması gerekir?

Yapılacak ödeme için bordro düzenlenir.

Muhtasar beyannamede Kıdem tazminatı hariç vergiye tabi olan ödemeler beyan edilir.

Ödemeler gider yazılır (ceza gecikme zammı vs KKEG olur)

Bir mükellefim arabulucu vasıtasıyla işten ayrılan işçisiyle net 22.000,00 TL ücretle anlaştı.

Arabulucu anlaşma belgesinde anlaşılan ücretin neye karşılık olduğu belli değil. Sadece işçinin, “işbu ödemenin yapılması ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin ücreti de dahil olmak üzere hiçbir nam altında alacağı kalmadığı” şeklinde bir taahhüttü var. Bu durumda biz bu ücreti ne olarak kabul edeceğiz. Her hangi bir vergi ve sgk kesintisi yapacak mıyız?

Arabuluculukla ödenmiş kıdem tazminatı, çalışanın kıdem süresine karşılık olarak kıdem tavanı gözetilerek hesaplanmış tutarı, gelir vergisinden müstesna olacaktır.

Fakat kıdem tazminatı olarak belirlenmiş tutar çalışanın gerçek kıdem tazminatını aşan miktarda ise, aşan kısmı vergilendirilmelidir.

Arabuluculuk sonucu ödenen ihbar tazminatı ve izin paraları da gelir vergisine tabi olacaktır.

İşçi ve işverenin karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi ile ödediği işe başlatmama tazminatı, iş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi ödemeler ücret niteliğinde olup, gelir vergisine tabi olacaktır.

About Author

Comments are closed.