2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı / Berker Bostancı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542 ) yayımlanmış olup, bu tebliğde;

213 sayılı V.U.K’ unun mükerrer 298’nci maddesinin (B) fıkrasına göre, “Yeniden Değerleme Oranı” Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete’de ilan edilir hükmü gereği, 2022 yılı için Yeniden Değerleme Oranı %122,93  (yüz yirmi iki virgül doksan üç ) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran aynı zamanda 2022 hesap dönemi için uygulanacaktır. Bu konuda önceden yayımlanmış olan tebliğler yürürlükte bulundukları yönünde açıklama tebliğde yer almaktadır.

Bu oran Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/Ç maddesine göre 2022 yılında yapılacak yeniden değerleme için uygulanacak oran olup, yeniden değerleme yapılması halinde,  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) açıklamalar esas alınarak bu oranın uygulanması gerekmektedir.

Ayrıca; Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A ile Gelir Vergisi Kanunun Geçici 69’ncu maddelerinin uygulanması halinde, bu maddeler kapsamında devreden tutarlar yıllık olarak bu oranda artırılarak bulunacak yeni tutarlar indirim konusu yapılacaktır.

________________________

(Resmi Gazete: 24.11.2022 tarih 32023sayılı)

Kaynak: https://www.hurses.com.tr/berker-bostanci/2022-yili-yeniden-degerleme-orani/haber-56181

About Author

Comments are closed.