Prime Esas Kazanca Dahil Olmayan Ödemeler / Cem ALAR

Prime Esas Kazanca Dahil Olmayan Ödemeler

Brüt ücretlerimizde, mevzuatta belirtildiği şekilde gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik kesintileri bulunur. Bu kesintilerin içerisinde bulunan sosyal güvenlik kesintileri için işçiden %15 işverenden ise %20.5 (%5 lik devlet teşviği düşüldüğünde %15.5) yapılmakta ve bu yapılan kesintiler neticesinde çalışan, sağlık hizmetlerinden de yararlanmaktadır. 5510 sayılı kanunun 80. maddesinin (b) bendinde de açıkça belirtildiği üzere prime esas olan kazançlara dahil olmayan kalemler belirlenmiştir. Bu belirtilen kalemlerin bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Ayni Yardımlar: İşverenler tarafından çalışanlara nakdi olmayan, eşya ile sağlanan (yakacak yardımları, kıyafet yardımları, erzak yardımları ve benzeri menfaatler) yardımlar prime esas kazanca dahil edilmez.

Çocuk Yardımı: İşverenlerin, çalışanlarına çocukları için “çocuk yardımı” adı altında ek ödeme vermesi halinde, bu ödemelere prime esas kazanç matrahı tespitinde istisna uygulanır. İstisna, en fazla iki çocuk için olmak üzere, aylık asgari ücretin %2’si oranında belirlenmiştir.

Aile Yardımı: Çalışanlara nakdi olarak verilen aile yardımlarının aylık asgari ücretin %10’u oranındaki tutarı prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Yemek Yardımı: Çalışanlara nakdi olarak verilen yemek paralarının günlük asgari ücretin %6’sı tutarını kadar prime esas kazançta istisna uygulanmaktadır.

Görev Yollukları: İşveren tarafından işçinin geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerinin değiştirilmesi nedeniyle sigortalılara verilen ve yolluk kapsamına giren ödemeler prime esas kazanca dâhil edilmez.

İşverenin Yaptırdığı Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik Tutarları: İşveren çalışanları için ödediği bireysel emeklilik tutarları aylık asgarî ücretin %30’unu kadar olan tutarı prime esas kazanca tâbi tutulmamaktadır.

Ölüm, Doğum ve Evlenme Yardımları: Ölüm, doğum ve evlenme hallerinde yapılan ödemeler, herhangi bir üst limit olmaksızın prime esas kazançların hesabında dikkate alınmaz.

Kasa (Maddi Sorumluluk) Tazminatı : Kasa tazminatı ya da diğer adıyla maddi sorumluluk tazminatı kasalarla iş yapan, kasadan ödeme yapan, ödeme kabul eden görevlinin, yaptığı işteki risk göz önünde bulundurularak ücretine eklenen tutar prime esas kazançları hesabında dikkate alınmaz.

Kıdem Tazminatı : Kıdem tazminatı mahiyetinde yapılan tüm toplu ödemeler prime esas kazancın dışında tutulmaktadır.

İhbar Tazminatı: İhbar tazminatı hak eden işçinin tazminatının ödenmesi prime esas kazanca dahil edilmemektedir.

Cem Alar

cem_alar@yahoo.com.tr

09.11.2022

About Author

cem alar

Comments are closed.