SGK e-Tebligat Uygulamasının tüm illerde kullanıma açılması / Berker Bostancı

24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmelik 1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmişti. Elektronik Tebligat (e-Tebligat) uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte SGK Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl  Müdürlüğü/Sosyal  Güvenlik  Merkezi  tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanmakta ve muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmektedir.

Bu kapsamda 9.2.2022 tarihinde Eskişehir ilinde, 4.4.2022 tarihi itibariyle Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde, 1.9.2022 tarihi itibariyle de Ankara ilinde ve 7.10.2022  tarihi itibariyle Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van İllerinde SGK  e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olanlara elektronik tebligat gönderilmeye başlanmıştı.

1.11.2022  tarihinden  itibaren ise tüm illerde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak  olan  muhataplara  elektronik  tebligat  gönderilmeye  başlanacak. e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecek.

Kaynak: https://www.hurses.com.tr/berker-bostanci/sgk-etebligat-uygulamasinin-tum-illerde-kullanima-acilmasi/haber-55702

 

About Author

Comments are closed.