Vergi denetiminde yeni dönem! İleri uzmanlaşmaya geçiliyor

Google+ LinkedIn +

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin imzasını taşıyan 18 Nisan 2022 tarihli ’Vergi İncelemelerinde Sektörel ve Fonksiyonel Uzmanlaşma Genelgesi’ ile vergi incelemelerinde tam anlamıyla uzmanlaşmaya gidilerek, mükelleflerin kendi haklarının bilinci içerisinde hareket etmesi ve öngörülebilir bir inceleme süreci geçirmesi hedefleniyor.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi denetimi yapan inceleme elemanları, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu çatısı altında ’Vergi Müfettişi’ unvanında birleştirildi. Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yapılan tüm çalışmalar, kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabet ile mücadele ederken 2020 yılında Vergi Denetim Kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma ile iş bölümünün sağlanmasına yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Konya’da doğrudan Denetim, Vergi Kaçakçılığı Denetim, Vergi İadeleri Denetim ve Sektörel Denetim Daire Başkanlıkları kuruldu. Vergi denetim süreçlerinde kurumsal risk analiz sistemlerinin kurulması ve uzmanlaşmanın artırılmasıyla birlikte; teknolojik imkanlardan, dijital araçlardan, veri bilimi ve yenilikçi analitik becerilerden daha fazla yararlanılarak bu noktada vergi incelemelerinde ileri uzmanlaşma; verimlilik, etkinlik ve nitelik anlamında hem mükellefler hem de vergi denetimi açısından olumlu sonuçlar vererek mükellefleri gönüllü uyuma yönlendirdi.

İLERİ UZMANLAŞMAYA GEÇİLİYOR

Vergi Müfettişleri aracılığıyla denetim yapan Vergi Denetim Kurulu bünyesinde, verimlilik ve etkinliğin daha da arttırılması için uzmanlaşmanın bir sonraki aşamasına geçildi. 2020 yılındaki yapısal değişiklikle birlikte, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Daire Başkanlıkları bazında sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma sağlanarak yürütülen incelemelerde verimliliğin ve etkinliğin artırılması yönünde önemli bir adım atılırken bu defa, daire başkanlıkları bünyesinde farklı inceleme konuları ve sektörler itibarıyla ileri uzmanlaşma yoluna gidilerek, etkin ve alanında uzmanlaşmış ekipler oluşturulmaya başlandı. Yeni süreçle birlikte vergi incelemelerinde tam anlamıyla uzmanlaşmaya gidilerek, mükelleflerin kendi haklarının bilinci içerisinde hareket etmesi ve öngörülebilir bir inceleme süreci geçirmesi hedefleniyor. Vergi müfettişleri aracılığıyla birçok önemli görevi yerine getiren Vergi Denetim Kurulunun vizyonuna uygun olarak oluşturulan bu yeni yapı ile mükellef haklarının korunması ve gözetilmesi konusundaki duyarlılık artırılarak daha adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip, maliye politikasına daha fazla katkı veren, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşmayı sağlamış daha gelişmiş bir denetim modeli oluşturuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatinin imzasını taşıyan 18 Nisan 2022 tarihli Vergi İncelemelerinde Sektörel ve Fonksiyonel Uzmanlaşma Genelgesi ile Vergi Denetim Kuruluna bağlı Daire Başkanlıkları bünyesinde, belirlenecek inceleme konuları ve sektörler itibarıyla uzmanlaşmış, etkin ve mükellef odaklı yeni bir yapıya geçiş süreci başlatılmış oldu.

BAKAN NEBATİ DE DUYURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Vergi Denetim Kurulu bünyesinde 2 yıl önce oluşturulan uzmanlaşma modelini bir ileri seviyeye taşımak amacıyla; Vergi Denetim Kurulu bünyesinde sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma genelgesini yürürlüğe koyuyoruz. Oluşturacağımız bu uzmanlaşma modeli ile mükellef haklarının korunması ve gözetilmesi konusunda duyarlılığın artmasını, mükellef haklarının azami seviyede gözetilmesini sağlıyoruz. Şeffaf, öngörülebilir ve etkin bir inceleme sürecinin geçirilmesini, inceleme konuları ve sektörler itibarıyla uzmanlaşmanın azami seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz. Bu uzmanlaşma modeli ile verimlilik, etkinlik ve nitelik anlamında hem vergi denetimi açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkacak hem de mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu artacaktır. Bakanlık olarak mükelleflerimizin haklarını korumaya, kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadeleye yönelik çalışmalarımıza süreklilikle devam edeceğiz.” dedi.

20.04.2022

Share.

About Author

Comments are closed.