Dördüncü geçici vergi uygulaması tarih oluyor / Osman Arıoğlu

Google+ LinkedIn +

Bu yazının hazırlandığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yarıdan fazlasının görüşmeleri tamamlanmış olan ‘Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile mükellef odaklı önemli düzenlemeler yapılmış olacak. Yapılan değişikliklerin en önemlilerinden biri, uzunca bir zamandır tartışılagelen dördüncü geçici vergi beyanı uygulamasının sonlandırılması taleplerinin geç de olsa karşılık bulması olacak.

Bu konu, uzunca bir zamandır hem mükellefler açısından hem de mali müşavir meslek mensupları açısından sıklıkla dile getirilmekteydi. Hazırlanan kanun taslağında da konu çözüme kavuşturulurken kamunun finansman ihtiyacında boşluğa düşülmemesi amacıyla olsa gerek yıllık beyannamelerin verilmesinin birer ay erkene alınması söz konusuydu. Ancak taslaktaki metin de yine meslek mensupları açısından ciddi serzenişlere neden olmuştu. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ay, eskiden olduğu gibi takip eden yılın mart ayı olarak kabul edilmesiyle beraber konu kesin çözüme kavuşturulmuş oldu. Buna göre halihazırdaki düzenleme çerçevesinde gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında şubat ayında verilmesi gereken dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi uygulaması tamamen sonlandırılmış olacak. Uygulama, yürürlük maddelerinin kabulü sırasında tekrar bir değişiklik olmazsa 2022 yılı kazançları için geçerli olacak. Böylece, bu yılın dördüncü geçici vergi beyanlarının 2022 yılı şubat ayında verilmesi ile 4. dönem geçici vergi beyanı uygulaması sona ermiş olacak.

Bu yazıyı hazırladığımız sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tüm yürürlük maddelerine ilişkin görüşmeler de tamamlanmamış olduğundan bu hükmün Plan Bütçe Komisyonu‘ndan geçen hali ile yorum yapabiliyoruz. Dolayısı ile de şu anki duruma göre 2022 yılı kazançlarında geçici vergi beyannamesi verilmesine gerek olmayacak. Yıllık gelir vergisi beyanları yine eskiden olduğu gibi mart ayında verilmeye devam edecek.

BASİT USUL KALDIRILIYOR

Kanun teklifi ile basit usul uygulaması kaldırılmış olduğundan artık bu kapsamda bulunan mükellefler vergiden muaf esnaf olarak değerlendirilecek. Bu uygulama 2021 yılından geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA YAPILAN İÇERİK PAYLAŞIMLARINDAN SAĞLANAN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Uygulamada dikkat çeken ve kamuoyunda geniş yankı bulan bir diğer madde de internet üzerinden sosyal içerik üretilerek yapılan işlemlerin vergilemesinde büyük ölçüde tevkifat sistemine geçilmesi olmuştur. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve bu tevkifatları muhtasar beyanname ile vergi dairesine bildirmekle yükümlü olacaklardır.

https://www.itohaber.com/koseyazisi/219010/dorduncu_gecici_vergi_uygulamasi_tarih_oluyor.html

Share.

About Author

Comments are closed.