Turizmde KDV desteğinin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılması /Berker Bostancı

Google+ LinkedIn +

Cumhurbaşkanının 4105 sayılı Kararı yayımlanmıştır.

Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2007/13033 sayılı Kararın “Geçici 9’ncu maddesindeki 30.06.2021 tarihine kadar uygulanan %1 oranında uygulanan konaklama hizmetinin süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

%1 Oranında KDV uygulanacak hizmetler:

4105 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2007/13033 sayılı Karar’a eklenen Geçici 9’ncu maddede tadat edilen teslim ve hizmetlere, 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), II Sayılı listenin, DİĞER MAL VE HİZMETLER Bölümünün 25’nci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen % 1 KDV oranı uygulanır.

Ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünde;

  1. c) sırasında yer alan geceleme hizmetleri;Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır.

Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dâhil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)

Cumhurbaşkanı kararında yer alan; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Değişiklikler İşlenmiş Geçici 9 uncu Maddesinin Metni aşağıdadır.

GEÇİCİ MADDE 9- (1) (4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici madde; Yürürlük: 22.06.2021) 31.07.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 25’nci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

(Cumhurbaşkanın 3931 sayılı kararıyla konaklama hizmetlerine uygulanan %1 KDV oranı 31.05.2021 tarihine kadar olan süre, 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmış idi.)

(Resmi Gazete: 22.06.2021 tarihli 31519 sayılı)

Kaynak Link: https://www.hurses.com.tr/berker-bostanci/turizmde-kdv-desteginin-31-temmuz-2021-tarihine-kadar-uzatilmasi/haber-43743

Share.

About Author

Comments are closed.