Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? / Ali Şerbetçi

Google+ LinkedIn +

Asgari ücretle çalışan bir işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Kıdem tazminatı hesabında baz alınan ücretler kişinin son ücretleridir. Yani yıl içerisinde zam almış bir kişinin zamlı olan kazancı dikkate alınmalıdır.
Son ücret, kişinin son bordrosundaki ödenen ücreti değil, son 1 aylık/30 günlük ücreti olmalıdır. Kıdeme esas ücret, kişinin asıl ücretinin yanında ek kazançlarını/yan haklarını da kapsamaktadır. Bu kazançlar nakit olarak ödenen kazançlar da olabilir, ayni mal ya da hizmet olarak karşılanan menfaatler de olabilir.
 Sürekli ya da belli periyotlarda ödenen,
 İşçiye bir menfaat sağlayan,
 Ödenmesi performans, satış, hedef gibi kriterlere dayanmayan,
 Parayla ölçülebilen…
Bu özellikteki her ödemenin 1 aylık tutarı son çıplak brüt ücretine eklenerek kişinin giydirilmiş hesabı tespit edilecektir. Örneğin; yılda bir ikramiye alan bir işçinin kıdeme esas ücretine ikramiye bedeli eklenirken, yıllık olan bu tutarın 1 aylık karşılığını bulabilmek için 12’ye bölmek gerekir.Mesela, yol parası her ay çalışma gününe göre değişen bir kişinin, yıl içerisinde her ay yol parası farklı bir tutar olacaktır. Bu kişinin kıdeme esas giydirilmiş ücreti bulunurken, brüt yol paralarının son bir yıllık tutarının ortalaması dikkate alınmalıdır.
Süreklilik arz etmeyen ödemeler ise hesaba dahil edilmez..

(Kaynak: Ali Şerbetçi / Takvim Gazetesi | 08.06.2021)

Share.

About Author

Comments are closed.