Fatura kaybolursa ne yapmak gerek? / Doç. Dr. Cem Barlas Arslan

Google+ LinkedIn +

İşletmede kullanılmış olan ya da kullanılacak faturalar kaybolabilir. Bu durumda yapılması gereken bazı işlemler var.

Öncelikle, faturaların kaybolduğu anlaşıldığında, işletmenin muhasebe sorumlusu ile birlikte yetkililerin durumu bir tutanakla tespit etmeleri gerekiyor. Tutanakta, kaybolan faturalara ilişkin (sıra ve seri numarası gibi) bilgilere yer verilmesi lazım. Daha sonra ise gazeteye ilen verilmesi gerek.

KULLANILMIŞ FATURA

Kaybolan faturaların kullanılmış olması halinde mahkemeye başvurulması gerekiyor. Mahkemeden kayıp faturaların geçersizliği ile birlikte bir zayi belgesi talep edilmesi lazım. Bu şekilde mahkemeden alınacak kararla birlikte, ivedi olarak vergi dairesine başvuru yapmak gerekiyor.

Kaybolan kullanılmış faturalar için, vergi dairesi, faturaların kaybolduğu dönemde fatura başına ortalama hasılat dikkate alınarak matrah takdir edilebiliyor.

KULLANILMAMIŞ FATURA

Kaybolan faturaların hiç kullanılmamış olması halinde durum kolluk kuvvetlerine bildiriliyor ve sonrasında vergi dairesine başvuru yapılması gerekiyor.

Boş olan kullanılmamış faturaların kaybolması durumunda, mükellefin hassasiyeti ve iyi niyeti dikkate alınarak idare genelde matrah takdirine gitmiyor.

Kaynak Link: https://www.hurses.com.tr/doc-dr-cem-barlas-arslan/fatura-kaybolursa-ne-yapmak-gerek/haber-41555

Share.

About Author

Comments are closed.