Tapu değerine dikkat! / Doç. Dr. Cem Barlas Arslan

Google+ LinkedIn +

Bu ay gayrimenkuller açısından önemli bir ay. Kira gelirlerinin beyan edilmesi ve ilk taksitinin ödenmesi söz konusu. Böyle olunca da hatırlatmakta yarar var. Maliye gayrimenkullerle yakından ilgileniyor. Kira gelirinden alım-satıma kadar yapılan “tüm işlemler Maliye’nin sıkı takibinde!..”

Takip edilen hususlardan birisi de tapu değerleri.

ELDEN GİDEBİLİR

“Binde 20” olan tapu harcını daha az ödemek amacıyla, gayrimenkul alırken tapu değeri düşük gösterilebiliyor. Özellikle, banka kredisi kullanılarak alınan gayrimenkullerde eksik ödenen tapu harcı daha kolay tespit ediliyor. Böyle olunca da ileride ciddi tutarlarda vergi, ceza ya da harç ile karşılaşılabiliyor. Şuf’a (önalım) hakkı kullanılırsa, aldığınız gayrimenkul elden gidebiliyor!..

NE OLABİLİR?

Alım-satım değerini düşük göstermenin hem alıcı hem de satıcı açısından sonuçları var.

Alıcı Açısından:

– Düşük değer üzerinden ödenen tapu harcı, sonradan tespit edilen gerçek değer üzerinden, cezalı olarak istenebilir.

– Gayrimenkul, edinme tarihinden itibaren, beş yıl içinde elden çıkarılırsa, kazanç “değer artış kazancı” olarak vergiye tabi. Alış bedeli düşük gösterilince, satış kazancı da gerçeğin üzerinde çıkar ve daha çok vergi ödenebilir.

– Hisseli gayrimenkullerde, diğer hissedar, tapuda yazılı bedel üzerinden şuf’a hakkını kullanıp, gayrimenkulü düşük bedelle alabilir.

Satıcı Açısından:

– Düşük değer üzerinden ödenen tapu harcı, sonradan tespit edilen gerçek değer üzerinden, cezalı olarak istenebilir.

– Satışı yapanın inşaat firması olması halinde ise, gerçek satış bedeli üzerinden KDV hesaplanıp, aradaki farkın KDV’si cezalı olarak istenebilir.

– Satıştan doğan kazancın eksik beyan edildiği tespit edilirse; vergisi, vergi ziyaı cezası ve verginin gecikme faiziyle birlikte alınabilir.

TAPU DEĞERİ NASIL YÜKSELTİLİR?

Gayrimenkul alım-satım bedelinin düşük gösterildiği durumlarda, gerçek değerin, Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesine göre “pişmanlıkla beyan” edilmesi mümkün. Bu durumda, zamanında ödenmeyen tapu harcı ile tahakkuk eden pişmanlık zammını, dilekçe ile haber verme tarihinden itibaren “15 gün” içinde ödeyenler, gayrimenkulün tapu harcına esas olan değerini yükseltmiş olurlar.

Kaynak Link: https://www.hurses.com.tr/doc-dr-cem-barlas-arslan/tapu-degerine-dikkat/haber-41369

Share.

About Author

Comments are closed.