Anahtarı teslim etmeden kira ilişkisi bitmez / Doç. Dr. Cem Barlas Arslan

Google+ LinkedIn +

Kiracı ile kiralayan arasındaki sözleşmenin süresinin bitmesi, sözleşmenin süresinden önce feshedilmesi ya da tahliye kararı gereği kiralanan ev veya işyeri tahliye ediliyor. Ancak, her ne sebeple olursa olsun gayrimenkulü boşaltmak yetmiyor. Anahtarı teslim etmek şart!..

İSPAT KİRACIYA DÜŞÜYOR

Kiralanan gayrimenkulün tahliye edildiğinin kabul edilebilmesi ve hukuken zilyetliğin devrinin gerçekleşmesi için anahtarın mutlaka kiralayana teslim edilmesi gerekiyor. Bu nedenle kiracıların bu konuya dikkat etmesi gerek.

Öte yandan, gayrimenkulün fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, böylece kira ilişkisinin kendisince ileri sürülen tarihte hukuken sona erdirildiğini kanıtlama yükümlülüğü kiracıya ait. Kiracı, gayrimenkulü kendisinin ileri sürdüğü tarihte tahliye ettiğini ispatlayamazsa, kiralayanın bildirdiği tahliye tarihine itibar ediliyor (Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 28.01.2014 tarih, E. 2013/6201, K. 2014/983).

Bu durumda da kira sözleşmesi devam ettiği için kiracının kira bedeli başta olma üzere yükümlülükleri devam ediyor.

MAHKEMEDEN TEVDİ MAHALLİ İSTENEBİLİR

Kiralayana ulaşılıp anahtar teslim edilebildiyse, kanıtlamak için Teslim Tesellüm Tutanağı düzenlenmesi ve bu tutanağın her iki tarafça da imzalanması gerekiyor. Tüm çabalara rağmen kiralayana ulaşılamıyorsa ya da kiralayan anahtarı almaktan kaçınıyorsa, bilindiğinin aksine noterden ihtar çekmek yeterli olmayabilir. Çünkü ihtar karşı tarafa ulaşmayabilir. Dahası, ulaşsa da anahtar teslim edilemeden ihtar tek başına bir şey ifade etmiyor. Kiracı, mahkemeden tevdi mahalli tayini (anahtarın teslim edileceği yer) isteyip tayin edilecek yere anahtarı teslim etmeli ve durumu kiralayana bildirmelidir.

https://www.hurses.com.tr/doc-dr-cem-barlas-arslan/anahtari-teslim-etmeden-kira-iliskisi-bitmez/haber-38567

Share.

About Author

Yorum Bırak