İşe Başlama Bildirimi / Elif Güldür

Google+ LinkedIn +

İşe Başlama Bildirimi Vermeye Mecbur Olanlar;

 • Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı,
 • Serbest meslek erbabı,
 • Kurumlar vergisi mükellefleri,
 • Kolektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları, işe başlama bildiriminde bulunur.

Gelirleri; ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar veya bunların birkaçından ibaret olanlar yükümlülüğe giriş, değişiklik ve çıkışlarını bildirmek zorunda değildirler.

Bunların mükellefiyete giriş işlemleri verdikleri ilk beyannameler üzerine yapılır.

Tüccarların işe Başlama Kriterleri şunlardır;

 • Bir iş yeri açmak, İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez. el
 • İş yeri açmamış olsa dahi ticaret siciline veya mesleki teşekküle kayıt olmak,
 • Kazançları basit usulde tespit edilenlerde işe bilfiil başlamak, işe başlamayı gösterir.

Serbest Meslek Erbabında İşe Başlama Kriterleri ise şunlardır;

 • Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel bir iş yeri açmak,
 • Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyetin bulunduğuna dair alametler asmak,
 • Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğuna dair ilanlar yapmak,
 • Mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküle kaydolmak, işe başlamayı gösterir.

Mesleki teşekküllere kaydolan ancak görevleri veya durumları nedeniyle bilfiil mesleki faaliyette bulunamayacak olan serbest meslek erbabı, bildirimlerinde bu durumu açıklamalıdır.

Gerçek Kişilerde İşe Başlama Bildirimini Kimler Yapabilir;

Gerçek kişilerde işe başlama bildirimi;

 • Kendilerince (mükellefin küçük veya kısıtlı olması halinde bunların kanuni temsilcileri),
 • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre ruhsat almış avukatlarca,
 • 3568 sayılı Kanun’a göre yetki almış meslek mensuplarınca, ilgili vergi dairesine yapılır.

Gerçek kişilerde işe başlama bildirimi, işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde, Vergi dairesine bizzat giderek, Posta ile göndererek, Vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) aracılığı ile sistem üzerinden, “İşe Başlama/Bırakma Bildirimi” ile yazılı olarak yapılır.

Kurumlar vergisi mükellefi olan anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret sicil müdürlüklerinde tescil işlemini yaptırması sonrasında elektronik ortamda ilgili vergi dairesi müdürlüğü sistemlerine veriler aktarılarak, tescil bilgileri doğrultusunda mükellefiyet kaydı açılışı yapılmaktadır. Bu mükelleflerin ayrıca İşe Başlama/Bırakma Bildirimi vermelerine gerek bulunmamaktadır.(1)

[1]Gelir İdaresi Başkanlığı, “İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimi”, Haziran 2020, Sayı:354, https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/ise_baslama_Birakma_Degisiklik_Bildirimi_Brosuru.pdf, erişim tarihi: 15.06.2020.

——————————–

[1]Gelir İdaresi Başkanlığı, “İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimi”, Haziran 2020, Sayı:354, https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/ise_baslama_Birakma_Degisiklik_Bildirimi_Brosuru.pdf, erişim tarihi: 15.06.2020.

Hürses 17 06 2020

Share.

About Author

Yorum Bırak