“BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM” MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA YAPILAN BAĞIŞLARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU / Dr. İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir

Google+ LinkedIn +

Bilindiği üzere, Aralık 2019’da Çin Halk Cumhuriyetinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle, toplumların temel davranış biçimleri etkilenmiş, başta sağlık ve ekonomi alanlarında olmak üzere, devletler tarafından çok sayıda önlemler alınmıştır.

Ülkemizde de alınan pek çok önlemin yanısıra, Cumhurbaşkanlığımız tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampayası başlatılmış, bu kampanya ile devlet-millet elele vererek koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ilave desteklerin sunulması amaçlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan kampanyalara yapılacak bağışlara ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinde düzenlemeler bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesi uyarınca; gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

Benzer şekilde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre; kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı indirilebilir.

Yukarıda belirtilen kanuni düzenlemelere ilişkin bazı hususların vurgulanması önem arz etmektedir. Buna göre, söz konusu bağışların indirim konusu yapılabilmesi için; öncelikle beyanname verilmiş ve ayrıca verilen beyannamelerde kazanç beyan edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca indirim konusu yapılabilecek bağış tutarı,beyan edilen kazancı aşamayacaktır. Öte yandan kanuni düzenlemelerde de belirtildiği üzere, nakdi bağışların yanında ayni bağışlar da indirim konusu yapılabilmektedir.

Dr. İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir                  

 

 

Share.

About Author

Yorum Bırak