TÜRMOB: Bazı Teslimlerde Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları Değişti.

Bazı Teslimlerde Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları Değişti.

Değerli, üyemiz,

03.03.2020 Tarih 31057 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile Bazı teslimlerde KDV Tevkifat oranı değişmiştir.

Tevkifat oranı değişen teslimlerin listesi aşağıdadır. Değişiklik 01.04.2020 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

KAPSAM ESKİ ORAN 01.04.2020’DEN İTİBAREN YENİ ORAN
Külçe Metal Teslimi 5/10 7/10
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi 5/10 7/10
Hurda ve Atık Teslim 5/10 7/10

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

İSMMMO Başkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığından:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 31)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “(5/10)” ibareleri “(7/10)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.2.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(5/10)” ibaresi “(7/10)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.3.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “(5/10)” ibaresi “(7/10)” olarak ve (I/C-2.1.3.3.3.2.) bölümü Örnek 2’de yer alan “(5/10)’u” ibaresi “(7/10)’u” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımını izleyen ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

TÜRMOB

(03.03.2020)

About Author

Yorum Bırak