İşçi alacaklarında zamanaşımı süreleri / SMMM Kamil İPEK

Google+ LinkedIn +

İşçi alacaklarında zamanaşımı süreleri ne kadardır? Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi ne zaman başlar? Tazminat alacaklarında zamanaşımı süresi ne zaman başlar? 

İşçi alacaklarında zamanaşımı süreleri ne kadardır?

İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi İş Kanunu’nun 32. Maddesinde düzenlenmiştir.

  • Yol, ikramiye, izin ücreti, fazla çalışma ücretleri için işçi alacaklarında zamanaşımı 5 yıldır.
  • İhbar ve kıdem tazminatı, iş kazasından kaynaklı ortaya çıkan borcun yani, sözleşmeden dolayı ortaya çıkan borcun ödenmemesi durumunda doğan tazminat için de zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Geçmişte, iş sözleşmesinden doğan tazminat alacaklarında özel bir zamanaşımı süresi belirlenmemişti ve bu nedenle Türk Borçlar Kanunu’nun 146 maddesi baz alınarak, zamanaşımı süresi 10 yıl olarak uygulanıyordu. 2017 yılında yapılan düzenleme ile 4857 sayılı İş Kanunu’na ek madde eklenerek zamanaşımı süreleri düzenlendi.

Böylece ücret alacakları için İş Kanunu 5 yıllık zamanaşımı süresi kabul edildi. Yani, işçinin kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, kötü niyet ve ayrımcılık tazminatlarından doğan alacakları için dava süresi 10 yıldan 5 yıla düşürülmüş oldu.

Buna göre;

  • 25.10.2017 tarihinden önce iş sözleşmesi feshedilmiş olanlar için kıdem ve ihbar tazminatı için zamanaşımı süresi 10 yıldır.
  • 25.10.2017 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilmiş olanlar için kıdem ve ihbar tazminatı için zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Zamanaşımı süresi ne zaman başlar?

  • İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi, ikramiye, fazla mesai, yol gibi ücretlerde ay sonundan itibaren başlar.
  • Tazminat, ihbar, kötü niyet tazminatı gibi işçi alacaklarında zamanaşımı süresi, iş sözleşmesinin sona erdirildiği tarihten itibaren başlar.

Kaynakça:

-4857 Sayılı İş Kanunu 32.Madde
-6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. Madde
-7036 Sayılı Kanun 15. Maddesi 

Kamil İPEK

kamil.ipek@vergi360.com

Share.

About Author

Kamil İPEK

Yorum Bırak