Bankaların, karşılıksız çekte hamile ödemekle yükümlü olduğu tutar arttı / Berker Bostancı

Google+ LinkedIn +

T.C. Merkez Bankasından “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı:2010/2)’nin 4’ncü maddesinde, Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı:2020/1) yayımlanmış olup, bu tebliğde;

5941 sayılı Çek Kanunu ilgili maddelerine göre 30.01.2020 tarihinden itibaren :

Bankalar, T.C. Merkez Bankasının 2010/2 Numaralı Tebliği 4’ncü maddesinde belirlenen kapsamda yeni bastırıp, müşterilerine verdikleri çeklerin, düzenleyici dışındaki hamili tarafından süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için bu tebliğe göre bastırılıp kullanılan çekler için;

a) Çek karşılığının bulunmaması halinde,

a1) Çek bedeli, iki bin iki yüz yirmi beş Türk Lirası veya üzerinde ise, iki bin iki yüz yirmibeş Türk Lirası,

a2) Çek bedeli, iki bin iki yüz yirmi beş Türk Lirasının altındaysa çek bedelini,

b) Çek karşılığının kısmen bulunması halinde;

b1) Çek bedeli, iki bin iki yüz yirmi beş Türk Lirasının altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla kısmi karşılığı, iki bin iki yüz yirmi beş Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

b2) Çek bedeli, iki bin iki yüz yirmi beş Türk Lirasının üstünde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak iki bin iki yüz yirmi beş Türk Lirasını,

bankalar ödemekle yükümlüdürler.

Bu tebliğin Geçici 2’nci maddesinde, T.C. Merkez Bankasının 2010/2 sayılı tebliğden önce bastırılan çeklerden dolayı muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her bir çek yaprağı için bin üç yüz kırk beş Türk Lirasına kadar ve yukarıda belirttiğimiz şekle uygun olarak ödemekle yükümlüdürler.

Hürses I 08.02.2020

Share.

About Author

Yorum Bırak