Hisse Devri Yapan Şirket Ortakları Dikkat! / Ali Şerbetçi

Üç ortaklı bir limited şirketin büyük hissedarıyım. 23.09.2019 tarihinde ortaklarımızdan biri kendi hisselerini kardeşine devretti ve aynı gün bu devir hakkında ortaklar kurulunda karar aldık. Yeni ortağımızın sigortalılığı için SGK’ya biz mi bildirim yapacağız, yoksa vergi dairesinden mi bildirim yapılacak? V. ÇINAR
5510 sayılı Kanuna göre limited şirket ortaklarının sigortalılığı, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildiği tarihten itibaren başlatılır ve ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten itibaren 15 gün içinde SGK’ya bildirilir. Burada bildirim yükümlülüğü ticaret sicil memurluğuna aittir. Ancak, limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu tarihin, ortaklar kurulu kararının, hisse devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla şirket yetkililerince ortaklar kurulu karar tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma bildirilmesi gerekir.
Bu açıklamalar ışığında; yeni ortağın şirket yetkilileri tarafından SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.
Burada bildirim yükümlülüğü vergi dairelerine veya ticaret sicil memurluklarında değildir. Ayrıca, devir hakkında 23.09.2019 tarihinde ortaklar kurulunda karar alındığına göre, bu tarihten itibaren 15 gün içinde SGK’ya bildirim yapmanız halinde herhangi bir idari para cezası ile karşılaşmanız söz konusu olmayacaktır.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 11.12.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim.
5…181067 Nolu SM
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Temmuz 2020’de 25 yıl şartınız, 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak.
11.12.2031’de emekli olabilirsiniz..

Takvim Gazetesi | 01.10.2019

About Author

Comments are closed.