TÜRMOB: İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı

Google+ LinkedIn +

İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı.

ÖZET     :    Özel bina inşaatlarında SGK’ dan ilişiksiz belgesi alınabilmesi için bina maliyetinin SGK tarafından ilan edilen işçilik oranına denk gelen kısmı kadar  sigorta  primine  esas kazanç  bildiriminde   bulunmak gerekmektedir. SGK’ ya bildirilecek prime esas kazanç hesabına esas olan bina maliyetinin tespiti için gerekli olan 2020 yılına ait  inşaat birim maliyetleri açıklandı.

ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLANMASI:

Özel bina inşaatını yapan gerçek veya tüzel kişilerden belediyeden iskân ruhsatı alırken   ilişiksizlik belgesi istenmektedir. İlişiksizlik belgesinin alınabilmesi için, özel inşaatlarda inşaat maliyetinin belli bir yüzdesinin, işçilik olarak SGK’ ya bildirilmesi gerekmektedir. Yapılan asgari işçilik hesaplanması sonucunda SGK’ ya bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç tutarı bildirilir ve karşılığı prim ödenirse SGK’nın ilgili birimince  ilişiksizlik belgesi verilmektedir.

Özel bina inşaatların SGK ünitelerindeki asgari işçilik hesaplanması özetle şöyle yapılmaktadır.

− Öncelikle bina maliyeti hesaplanır. Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır.

− Daha sonra hesaplanan inşaat maliyetine, SGK tarafından yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle SGK’ ya bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarı bulunur.

− Bulunan prime esas kazanç tutarı bildirilmişse, özel bina inşaatı için ilişiksiz belgesi verilir. Tespit edilen prime esas kazanç tutarı bildirilmemişse, eksik kalan tutar ödenerek ilişiksiz belgesi alınır. İşveren her zaman, açıklanan işçilik oranına itiraz edebilir veya faturası olması halinde teftiş talebinde bulunabilir.

Özel bina inşaatının maliyet hesabına esas, birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilir.

Yapılacak asgari işçilik hesaplamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Resmî Gazetede yayımlanan birim maliyet bedelleri esas alınmaktadır.

29 Ağustos 2019 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 2020 Yılı için emlak vergisine esas olmak üzere uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlenmiştir.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

07.09.2019

Share.

About Author

Yorum Bırak