Ramazan Kolisi Maaşa Eklenir / Faruk Erdem

Google+ LinkedIn +

İşçilere düzenli olarak verilen tüm nakdi ve ayni yardımlar kıdem tazminat hesabında kullanılıyor. Bunların arasında Ramazan kolileri de var

Çalışma hayatında en çok tartışılan konulardan birisi kıdem tazminatı.
Tüm çalışanların kıdem tazminatı alabileceği reform için kollar sıvanırken, mevcut sistemde bu ödemeyi alabilmek için en az 1 yıl çalışmış olmak ve kendi isteği dışında (belli şartlar hariç) işten ayrılmak gerekiyor. Peki kıdem tazminatı hesabı nasıl yapılıyor?
Mevcut durumda kıdem tazminatı hesaplanırken şu formül uygulanıyor: “Çalışılan süre x brüt maaş (2019 yılı tavan:
6.017,60 TL)= Ödenecek tazminat.” Burada ortaya çıkan miktardan damga vergisi dışında hiçbir kesinti yapılamıyor. Tazminatın kaç lira olacağını aslında çalışılan yıl kadar formüldeki ‘brüt maaş’ belirliyor.

EK ÖDEMELERİ KONTROL EDİN

Brüt maaş, maaş bordronuzda yazan miktar olarak bilinse de bunu artırmak mümkün.
Çünkü brüt maaş, sadece maaşınızdan değil, size düzenli olarak yapılan tüm ödemelerden oluşuyor. Burada ödemelerin ya da yardımların devamlılık arz etmesi, kesin olması, işyerinde kullanılmak üzere verilmemiş olması gerekiyor.
Örneğin; işveren, her yıl düzenli olarak Ramazan kolisi veriyorsa; bu da kıdem tazminatına esas ücrete dahil edilir.
Yine düzenli ödenen primler, telifler, ikramiyeler hesaba katılır. Yapılan ödemeler eklenince alacağınız tazminat da yükseliyor. Bu yüzden hesaplama yapılırken, bu ödemelerin de eklenip eklenmediğini mutlaka kontrol edin. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur yapılan ödemenin düzenli olması.

RAZI OLMAYIN

Gizli kayıt dışılık şeklindeki maaşın asgari ücretten gösterilmesi de tazminatı düşürüyor. Bu yüzden yüksek maaş alanların asgari ücretten gösterilmeye razı olmaması gerekiyor. Gerçek maaşınız bordroda gösterilmez ve asgari ücret bildirilirse tazminat hesabınız da asgari ücretten yapılır.
Ayrıca ileride alacağınız emekli maaşınız düşer. Devletten prim ve vergi kaçırılır. Bu durumda olanların mutlaka ALO 170’i arayarak bildirmeleri gerekiyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

10 yıl çalışan bir işçinin kıdem tazminatı:

– Brüt ücret: 3.000 TL
– Yılda iki maaş bayram ikramiyesi: 6.000 TL
– Aylık yemek parası: 300 TL
– Giydirilmiş ücret: 3.800 TL
– Tazminat (KDV hariç): 38.000 TL
– Ek ödemesiz tazminat: 30.000 TL
– Kazanç: 8.000 TL

MAAŞA DAHİL EDİLENLER

1. Yemek yardımı
2. Kasa tazminatı
3. Gıda yardımı
4. Yakacak yardımı
5. Eğitim yardımı
6. Konut yardımı
7. Giyecek yardımı
8. Erzak yardımı
9. Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli
10. Unvan tazminatı
11. Aile yardımı
12. Çocuk zammı
13. Temettü
14. Havlu ve sabun yardımı
15. Taşıt yardımı
16. Yıpranma tazminatı
17. Nitelik zammı
18. Sağlık yardımı
19. Mali sorumluluk tazminatı
20. Bayram harçlığı
21. Lojman tahsisi
22. Aydınlatma yakıt, su bedeli
23. Teşvik primi
24. Devamlı ödenen primler.

DAHİL EDİLMEYENLER

Tazminata eklenmeyen ödemeler şöyle:

1. Yıllık izin ücreti
2. Evlenme yardımı
3. Hafta tatil ücreti
4. Bayram harçlığı
5. Hastalık yardımı
6. Genel tatil ücreti
7. Doğum yardımı
8. Ölüm yardımı
9. İzin harçlığı
10. Teşvik ikramiyesi ve primleri
11. Devamlılık göstermeyen primler
12. Seyahat primleri
13. Fazla çalışma ücreti
14. İş arama yardımı
15. Harcırah
16. Bir defalık ikramiyeler

Yeni Asır | 07.05.2019

Share.

About Author

Yorum Bırak