115 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Ile Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır

Google+ LinkedIn +

115 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Ile Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır.

Tarih:29/03/2019

Sayı:VUK-115 / 2019-5

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/115

Konusu: 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

Tarihi : 29/03/2019

Sayısı : VUK-115 / 2019-5

1. Giriş:

Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır

2. Bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması:

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla zaman zaman beyanname verme sürelerinin son günü ödeme süresinin sonuna kadar uzatılmaktadır. Mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmıştır.

Buna göre 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır.

Yeni oluşan durumda beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Beyanname Türü     Beyanname verilme zamanı   Ödeme zamanı

Muhtasar                                         Takip eden ayın 26’sı            Takip eden ayın 26’sı

Damga Vergisi                               Takip eden ayın 26’sı            Takip eden ayın 26’sı

Katma Değer Vergisi                       Takip eden ayın 26’sı            Takip eden ayın 26’sı

Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) Şubat Ayının son günü         Şubat Ayının son günü

Yıllık Gelir Vergisi                           Mart Ayının son günü            Mart Ayının son günü

Kurumlar Vergisi                            Nisan Ayının son günü         Nisan Ayının son günü

Geçici Vergi 1. Dönem                    17 Mayıs                                 17 Mayıs

Geçici Vergi 2. Dönem                    17 Ağustos                             17 Ağustos

Geçici Vergi 3. Dönem                    17 Kasım                                17 Kasım

Geçici Vergi 4. Dönem                    17 Şubat                                 17 Şubat

Öte yandan, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacağı tabidir.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı V.

TÜRMOB

(29.03.2019)

Share.

About Author

Yorum Bırak