Hangi Borçları Ödemek İçin 28 Şubat Son Tarih? / Ahmet Kıvanç

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenmesi gereken prim borçları ile trafik cezası, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV),öğrenim kredileri gibi borçlardan kurtulmak için 28 Şubat 2019 tarihi son gün. Geçen yıl mayıs ayında çıkartılan kanun uyarınca borçlarını yapılandırdığı halde yükümlülüklerini yerine getiremeyenlere tanınan fırsattan yararlanmak için son üç gün kaldı. İlk iki taksiti 28 Şubat’a kadar ödemeyenler, yapılandırma haklarını kaybedecek. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç ödemeleriyle ilgili merak edilenleri yazdı.

Geçen yıl mayıs ayında çıkartılan 7143 sayılı torba kanunla, vergi ve prim borçlarına yapılandırma olanağı sağlandı. Yapılandırma başvurusunda bulunan mükelleflerin yaklaşık yarısı, geçen yılın ikinci yarısında döviz kurunda yaşanan hızlı artışın da etkisiyle ödemelerini yapamadı. 2018’in sonunda çıkartılan yasayla, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde yükümlülüklerini yerine getiremediği için yapılandırması bozulanlara yeni bir fırsat tanındı. Bu fırsattan yararlanmak için tanınan sürenin dolmasına sadece 3 gün kaldı.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR YARARLANACAK

7143 sayılı Kanun uyarınca, 31 Mart 2018 tarihinden önce doğmuş ve vadesinde ödenmemiş borçlar için yapılandırma olanağı sağlandı. Bu tarihten önceki borçlar için 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan, ancak yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar, ödemeleri gereken tutarları 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödedikleri takdirde yapılandırma hakkından yararlanmaya devam edebilecekler.

YÜZDE 50 İNDİRİM FIRSATI

Yapılandırma başvurusu yaparken peşin ödemeyi tercih edenlere, gecikme cezası ve faizi yerine enflasyon oranında hesaplanan tutarın yüzde 90’ı oranında indirim olanağı sağlanmıştı. İlk iki taksit süresinde ödeme tercihinde bulunanlara ise yüzde 50 indirim yapılmıştı.

Peşin ödeme tercihinde bulunduğu halde ödemesini ilk taksit süresi içinde yapmamış olanlar, yüzde 90 indirim şansını kaybettiler. Bunlar 28 Şubat’a kadar, anapara ve enflasyon oranında hesaplanan tutar ile aylık yüzde 2 oranındaki geç ödeme zammını ödeyerek borçtan kurtulabilecekler.

İlk iki taksit süresinde ödemeyi seçenler ise yapılandırma başvurusu sırasında hesaplanan tutarın tamamını 28 Şubat’a kadar ödedikleri takdirde, yüzde 50 indirim fırsatından yararlanabilecekler.

İLK İKİ TAKSİTİ ÖDEMEYEN YAPILANDIRMA HAKKINI KAYBEDECEK

Gerek vergide, gerekse primler ile diğer kamu alacaklarında taksitle ödeme seçeneğinde bulunanlar ilk iki taksiti 28 Şubat’a kadar ödeyebilecekler. İlk iki taksitin ödemesini bu tarihe kadar yapmayanlar, yapılandırma haklarını kaybedecekler.

Şubat ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

YAZILI BAŞVURUYA GEREK YOK

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödeme yükümlülüğünü yerine getirememiş olanlar, yeniden başvuru yapmayacaklar. Ödenmemiş tutarları doğrudan ödedikleri takdirde, yapılandırma hakkından yararlanmaya devam edebilecekler.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

31 Mart 2018 tarihinden önce vadesi dolan ve 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmak şartıyla, 28 Şubat’a kadar ödenebilecek borçlar şöyle:

VERGİ: Vergi Usul kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar.

PRİM: Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan primler ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları.

GSS Primi: Herhangi bir işte çalışmayan vatandaşların kendileri tarafından ödenmesi gereken genel sağlık sigortası (GSS) primleri.

ÖĞRENİM KREDİLERİ: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları.

TRAFİK CEZALARI: Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kesilen para cezaları.

SEÇİM CEZALARI: Seçime katılmayanlara kesilen para cezaları ile Nüfus Hizmetleri kanunu kapsamındaki cezalar.

ASKERLİK: Askerlik Kanunu uyarınca kesilen para cezaları.

TAPU HARÇLARI: Gayrimenkul alım satımından dolayı sonradan çıkartılan tapu harcı borçları.

EMLAK VERGİSİ: 2018 yılından önceye ait emlak vergisi, emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi.

BELEDİYE ALACAKLARI: Belediyelerce alınan ilan ve reklâm vergisi, yol harcamalarına katılma payı, kanalizasyon harcamalarına katılma payı ve su tesisleri harcamalarına katılma payı.

Haber Türk | 26.02.2019

About Author

Comments are closed.