Yazılı Olmayan İş Sözleşmesi İle Hak Talep Etmek Mümkün Mü? / Didem Okur

Google+ LinkedIn +

İşe girerken sigortalı olduğum halde sözleşme yapılmadı. Asgari ücrete 12 saat çalıştırılıyorum. Fazla saatlerin ödeneceği söylenmesine rağmen üç aydır hiçbir ek ücret almadım. Bu konuda ne yapabilirim?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre süresi 1 yıl ve daha uzun süreli olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.(madde 8/2)

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren, işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.(madde 8/3)

Dikkat edilirse, yükümlülük işverenindir. İşveren bu yazılı belgeyi vermezse idari para cezası ödemek zorunda kalır. (madde 99/1-c)

Yazılı belge düzenleme zorunluluğu işverene ait olduğundan işçinin, haklarını almaması halinde bunun için talepte bulunması engellenemez. İşçi, fazla çalıştırıldığını, tanık delili ile ispatlayabileceği gibi işe başlama ve işten çıkış saatlerinde kart basılan işyerlerinde, bu sistem verilerini kullanarak da ispatlayabilir.

Aydınlık | 18.01.2019

Share.

About Author

Yorum Bırak