Peşin Ödemeyi Yapamayanların Yüzde 90 İndirim Hakkı Kayboldu / Ahmet Kıvanç

Prim borçlarının yeniden yapılandırılması için peş peşe çıkartılan kanunlarla ödeme kolaylığı sağlandı. Son olarak, geçen yıl çıkartılan kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde söz verdiği peşin ödemeyi yapamayan veya taksitleri ödemeyenlere 28 Şubat’a kadar ödeme imkânı sağlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),çıkardığı genelge ile uygulamanın nasıl olacağına açıklık getirdi. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, prim borçlarında süre uzatımına ilişkin uygulamanın ayrıntılarını yazdı.

Prim borçlarının 28 Şubat’a kadar ötelenmesi hakkından, 27 Ağustos 2018 tarihine kadar 7103 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunanlar yararlanacak. Başvuru yapılmasına rağmen yapılandırma kapsamına alınmayan veya 31 Aralık 2018 tarihinden sonra tebliğ edilen 2018 Mart ve öncesine ait borçlar, yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecek.

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek yapılandırması bozulanlar, söz konusu tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödemeleri halinde, yapılandırma haklarından yararlanmaya devam edecekler.

AYLIK YÜZDE 2 GEÇ ÖDEME ZAMMI

Son ödeme tarihi 31 Ağustos 2018 olan birinci taksit ödemelerine, 8 Eylül 2018’den; son ödeme tarihi 31 Ekim 2018 olan ikinci taksit ödemelerine ise 1 Kasım’dan geçerli olmak üzere ödeme tarihine kadar aylık yüzde 2 oranında geç ödeme zammı eklenecek.

PEŞİN ÖDEMEYİ YAPMAYANLAR YÜZDE 90 İNDİRİM HAKKINI KAYBETTİ

7103 sayılı Kanun’la peşin ödeme tercihinde bulunanların, gecikme faizi ve cezaları yerine, anaparaya Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranında eklenen tutarın yüzde 90’ı silinmişti. Anaparaya, enflasyon farkının sadece yüzde 10’u ilave edilerek ödeme olanağı sağlanmıştı. Yeni düzenleme çerçevesinde yapılandırma borcunu aksatanlara 28 Şubat’a kadar ödeme imkânı getirilirken, peşin ödeme tercihinde bulundukları halde ödeme yapılmaması veya eksik ödemesi nedeniyle yapılandırması bozulanlar yüzde 90 indirim hakkından yararlanamayacak. Bunların anapara borçları önce borcun doğduğu tarihten 18 Mayıs 2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE oranında artırılacak. Bu tutara 8 Eylül 2018’den ödemenin yapılacağı tarihe kadar aylık yüzde 2 oranında geç ödeme zammı uygulanacak.
Peşin ödeme tercihinde bulunup borcunu 8 Eylül 2018tarihine kadar ödememiş olanlar, borçlarını taksitli ödemeye çeviremeyecekler.

ARALIK VE OCAK TAKSİTLERİ

Aralık ve ocak aylarında ödenmesi gereken taksitlerin son ödeme süresi 28 Şubat 2019’a kadar uzatıldı. Bu iki taksitin 28 Şubat’a kadar ödenmesi halinde geç ödeme zammı alınmayacak. İki taksitin ödenmemesi halinde ise 1 Mart 2019 tarihinden itibaren geç ödeme zammı uygulanacak.
Yapılandırılan borçların diğer taksit sürelerinde değişiklik yapılmadığı için, yapılandırmadaki plana uygun olarak ödemeler devam edecek.

GSS PRİM BORCUNU ÖDEYENE GECİKME FAİZİ YOK

Genel sağlık sigortası (GSS) primini kendi ödeyenlere, borçları için yapılandırma hakkı tanınmıştı. 2018 nisan ve önceki aylara ilişkin GSS prim borçları, gecikme cezası ve gecikme zammından vazgeçilerek, son ödeme tarihi 31 Aralık 2018 olacak şekilde yapılandırılmıştı. Yeni kanun uyarınca, bu borçların son ödeme tarihi 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatıldı.
2018 nisan ayı ve öncesine ait borçların 28 Şubat’a kadar ödenmemesi halinde, gecikme zammı ve faizi uygulanacak.

PRİMİNİ KENDİLERİ ÖDEYENLER

Ev hizmetlerinde çalışanlar, taksiciler, sanatçılar, tarım sigortalıları gibi eksik günlerini 30 güne tamamlamak için primini kendileri ödeyenler, geçmiş aylara ait borçlarını 28 Şubat’a kadar ödeme imkânından yararlanmak için sosyal güvenlik merkezlerine başvurarak talepte bulunacaklar.
Dondurulan prim günlerini ihya etmek için başvurduğu halde ödeme yapmamış olanlar da 28 Şubat’a kadar ödeme imkânından yararlanmak için sosyal güvenlik merkezlerine yazılı başvurmak zorundalar.

CARİ BORÇLARA GECİKME ZAMMI

2018 temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayına ait cari prim borçlarını ödemeyerek yapılandırması bozulanlar, 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeme yapabilecek. Bunlardan, anaparaya ilaveten gecikme zammı da alınacak.
Bu dönemde çok zor durumda olduğunu kanıtlayan mükelleflerin borçlarını ödememesi, yapılandırma ihlali olarak değerlendirilmeyecek.

Takvim Gazetesi | 17.01.2019

About Author

Comments are closed.