KOSGEB Desteklerinden Yararlanıyor Musunuz? / İbrahim IŞIKLI

Son yıllarda küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik getirilen çok sayıda destek ve teşvik var. Esasında bir çok işletmenin faydalanabileceği halde başvurmadığı bu desteklerden yararlanarak hem üretim kalitenizi artırabilir ve hem de maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 15 farklı konuda destek sağlamaktadır. KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile imalat sanayi işletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. Mesleki yeterlilik alanı da genel destek kapsamına alınarak belgelendirme desteği, nitelikli eleman istihdam desteği ile danışmanlık desteği olarak destek kapsamı genişletilmiştir.

Nitelikli eleman istihdam desteği

KOSGEB tarafından sağlanan ve çok başarılı bir program olan nitelikli eleman desteği ile işletmelerin üretim kalitelerini artırmaları ve daha nitelikli personel çalıştırmaları mümkündür.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca verilen Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip yeni eleman istihdamı için verilen destek, başvuru tarihi itibarıyla son on iki ay içerisinde istihdam edilmemiş ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak elemanlar için sağlanmakta olup; aynı anda iki eleman için bu destekten yararlanılabilmektedir.

Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, başvuru tarihinden önceki son otuz gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç kırk beş gün içinde istihdam edilmesi gerekmektedir.

Her bir eleman için aylık üst limit 1.500 TL (istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş olması veya kadın veya başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olması halinde bu üst limitlere 1.000 TL ilave edilmektedir), destek üst limiti 50.000 TL’dir. Belgelendirilmesi yapılabilen seviye 5 mesleklere MYK internet adresinden erişilebilmektedir.

Danışmanlık desteği
İşletmelerin; 16UY0251-6 KOBİ Danışmanı (Seviye 6) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireylerden; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilmektedir. Destek üst limiti 22.500 TL’dir.

Belgelendirme Desteği

İşletmelerin; TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alacakları personel belgelerine ilişkin giderlere destek verilmektedir. Destek üst limiti 30.000 TL’dir.

Dünya Gazetesi | 19.02.2018

About Author

Comments are closed.