Asgari ücretin telafisi / Bumin DOĞRUSÖZ

Google+ LinkedIn +

 

Bu yılın eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin ücretlerde Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) vergi tarifesi nedeniyle net ücretlerin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi sonucu, 1.404,06 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak 7061 sayılı Torba Kanun’la 193 sayılı Kanun’a geçici 87. madde eklenmiştir.
Geçici 87. maddede konumuza ilişkin olarak; “2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32’nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.” hükmü yer almıştır.

Bilindiği gibi, 2017 yılının Ocak ayından itibaren bekâr ve çocuksuz olan asgari ücretlilere 1.404,06 TL net ücret ödenmeye başlanmıştır. 2017 yılında 1.777,50 TL brüt asgari ücret geliri elde edenler ile 1.889,84 TL’ye kadar brüt ücret geliri olan hizmet erbabının elde ettiği ücret gelirleri, Eylül ayından itibaren gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimi de dikkate alınarak vergilendirilmeye başlanılmış, bu nedenle, söz konusu ücretlilerden bir kısmının eline geçen net ücret tutarı eylül ayından itibaren 1.404,06 TL’nin altına düşmüştür. Bu düşmeyi telafi etmek amacıyla kanuna eklenen geçici 87. maddeden vergi tarifesi nedeniyle net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır. Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşmeyen hizmet erbabı, geçici 87. maddenin sağladığı olanağın kapsamı dışındadır. Burada net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir.

İhdas olunan düzenleme sonucunda eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.404,06 TL’nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.404,06 TL’ye tamamlanacaktır. Burada uygulama, ocak ayına ilişkin ödenen net ücret 1.404,06 TL ile eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki farkın, “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilmesi suretiyle yapılacaktır. Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim İndirimi” satırına aktarılacaktır. Ancak asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır. Burada mahsup işleminin yapılabilmesi için söz konusu tutarların ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

Bu uygulama kasım ve aralık için yapılabilecek olmakla birlikte eylül ve ekim ayları için muhtasar beyannamelerde bir düzeltme yapılmayacak, hesaplanan ve ilave asgari geçim indiriminden faydalanılmamış olan fark tutarlar, ücretlinin kasım ayına ait Asgari Geçim İndirimi Bordrosu’nda yer alan asgari geçim indirimine eklenmek suretiyle mahsup edilecektir. Bu suretle mahsup edilemeyen bir tutarın kalması halinde kalan bu tutar, daha sonraki aylarda verilecek muhtasar beyannameler üzerinde mahsup edilecektir.

Bu konudaki uygulama özünde 6753 sayılı Kanun’la 2016 yılı için Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 86. maddenin uygulaması gibidir. Zaten geçen yıl aralık ayında yazdığımız bu konudaki yazıda, ilke bazında düzenleme yapılmayıp, yıllık düzenleme yapılmasını eleştirmiştik. Yine de uygulama yapmadan önce ayrıntılı ve örnekli açıklamalar içeren ve Maliye Bakanlığı’nca 6 Aralık 2017 tarih ve 30262 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 299 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göz atmak yararlı olacaktır.

Dünya I 14.12.2017

Share.

About Author

Yorum Bırak