Ağbal: Kurumlar vergisi geçici yükseltildi, fırsat bulursak indireceğiz

Google+ LinkedIn +

2018 yılında bütçe açığının OVP’de öngörüldüğü gibi 65,9 milyar lira olmasının beklendiğini bildiren Ağbal, önümüzdeki yıl bütçe giderlerinin 762,8 milyar lira, bütçe gelirlerinin de 696,8 milyar lira olarak planlandığını belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılı bütçesinin Başbakanlığa gönderilmesi nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, 2018-2020 OVP döneminde üç yıl boyunca genişlemeci maliye politikasının devamını öngördüklerini ancak bunun sürdürülebilir sınırlar içinde olacağını açıkladı. Bakan Ağbal, kurumlar vergisindeki artışın da geçici bir maddeyle yapılıp aynı zamanda Bakanlar Kuruluna yasal seviyesine indirilmesi yetkisinin verildiğini hatırlatarak, “Eğer uygun ortam, mali alan bulabilirsek bu oranı geri çekeceğiz. Bu nedenle geçici madde yaptık, Bakanlar Kuruluna yetki aldık” dedi. Bu arada, 2018 Bütçe Kanun Tasarısı ilk kez elektronik ortamda Bakanlar Kuruluna sevkedildi. Bakan Ağbal, gelenekselleşen “bütçeyi bağlama” seremonisini yaptı ancak Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi içinde bulunan “e-yazışma” sistemini kullanarak elektronik olarak imzaladı ve Başbakanlığa gönderdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 Bütçe tasarısının Bakanlar Kurulu’na sunulması nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Ağbal, toplantıda, 2017 Eylül ayı bütçe gerçekleşmelerini de yorumladı.

“Genişlemeci mali politika uygulayacağız”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, büyümenin sağlanmasının kritik olduğunu belirterek, var olan mali alanın büyümeyi desteklemek için kullanılmasının sürdürüleceğini belirtti. OVP’nin bunun işaretini verdiğini kaydeden Ağbal, “Bu yıl büyümede yakalanan güçlü performansın önümüzdeki üç yıllık dönemde de aynı şekilde devam ettirmeyi en önemli hedef olarak Orta Vadeli Program’da (OVP) belirledik. OVP döneminde güçlü büyüme ile sürdürülebilir kamu maliyesi hedeflerinin birbirlerini desteklemeye devam edecek. Kamu kesimi genel dengesi trendinin güçlü büyüme hedefini gözeterek ekonomik ve finansal istikrarı destekleyecek ve güçlü kamu maliyesi çerçevesi daha da iyileşecek.Maliye politikasıyla, bu dönemde ekonomik büyümeye destek olacağız, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendireceğiz” dedi.

Ağbal, Büyümenin ekonomik istikrar için kritik olduğunu belirterek, “Bu, (güçlü kamu mali yapısı) Türkiye ekonomisine güç veriyor, ekonomiye dışarıdan gelebilecek kırılganlıklar karşısında kalkan vazifesi görüyor. Yatırım, üretim, büyüme, kamu maliyesi dengeleri arasındaki ilişkileri tek taraflı okuyup da bütçe dengelerinde ortaya koyduğumuz yaklaşımı, sanki bugünden daha sıkılaştırıcı bir denge olarak görme anlayışı yanlış. Kamu maliyesi önümüzdeki 3 yıl boyunca da büyümeye destek verecek ancak bir taraftan da enflasyonla mücadelede para politikasıyla uyumlu bir çerçevede politikalar geliştireceğiz. Tedbirlerdeki değişikliğimizin bu çerçevede okunması gerekiyor” dedi.

“Kurumlar vergisi geçici yükseltildi fırsat bulursak indireceğiz”

Bu arada Naci Ağbal’dan kurumlar vergisindeki artışın sürekli olmadığı yönünde mesaj geldi. Basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan Naci Ağbal, Kurumlar Vergisinin 2 puan artırılmasına yönelik bir soruyu yanıtlarken, “Sadece geçici olarak yaptığımız bu düzenlemeyi imkan bulursak eski haline getireceğiz. Kalıcı bir düzenleme değil. Mali alanımız olduğu anda o vergi artışından vazgeçeceğiz” dedi. Bakan Ağbal, düzenlemenin geçici maddeyle yapılması ve Bakanlar Kurulu’na indirim yetkisi verilmesinin de bu amaca yönelik olduğunu vurguladı.

2018 Bütçesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, basın toplantısında 2018 bütçesine yönelik temel verileri de paylaştı. Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçesi 762,8 milyar TL gider, 696,8 milyar TL gelir, gelirler içinde 599,4 milyar TL vergi geliriyle oluşturuldu. Bütçe açığı ise 65,9 milyar TL olarak öngörüldü. Ağbal, bütçe gelirleri içinde önceki dönem özelleştirmelerden ödemelerle 6 milyar TL özelleştirme geliri elde edileceğini, yeni satışlarla birlikte 2018 özelleştirme gelirinin 10 milyar TL olarak öngörüldüğünü belirtti.

Merkezi bütçe yatırım 85,1, toplam kamu yatırımı 141 milyar TL

2018 bütçesinde yatırım ödenekleri bir önceki yıla göre yüzde 10 artırılarak 85.1 milyar TL olarak belirlendi. Eğitime ayrılan ödenek 134,2 milyar TL, sağlığa ayrılan bütçe 126,8 milyar TL oldu. Sağlık harcamaları içinde ilaç bütçesi 29 milyar TL olarak belirlendi.

Toplam 85,1 milyar TL olan yatırım ödenekleri içinde, ulaştırma 25,5, tarım 10,1, eğitim 14,3, sağlık 8,5 diğer yatırımlar 26,8 olarak belirlendi. Naci Ağbal, merkezi yönetim yanında, düzenleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik ve yerel yönetimlerin dahil olduğu toplam kamu yatırım bütçesinin ise 141 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.

Reel sektör destekleri: 37 milyar TL, KGF garantileri için 3 milyar TL

Bütçede, reel sektör destekleri için 37 milyar TL ödenek ayrıldı. Bunlar içinde en büyük pay 20 milyar TL’yi aşan miktarda sosyal güvenlik prim desteklerine verildi. Naci Ağbal, 2017 KGF programı uygulamalarından risk üstlenimlerinden gelecek tutar için de 3 milyar TL ayırdıklarını belirtti. Ağbal, KGF programından Ekim ayı itibariyle yararlanan firma sayısının 350 bine, sağlanan kefaletin 196,7 milyar TL’ye, kredi hacminin ise 219 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.

Bütçeden Ar-Ge harcamaları için ayrılan kaynak da yaklaşık 5 milyar TL düzeyinde oldu. Savunma ve güvenlik harcamaları için Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacak kaynak da 18,7 milyar TL olarak belirlendi. 2018 bütçesinde Tarıma 30 milyar TL ödenek ayrılırken, bunun 15 milyar TL’si destek programlarına, 10 milyar TL’si de tarımsal yatırımlara verildi.

Kamu özel ortaklığı projelerinde garantilere 3,6 milyar TL ödenek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamu-özel ortaklığı modeliyle yapılan çeşitli projelerden gerek garanti, gerekse kira ödemeleri nedeniyle çeşitli ödemeler geldiğini ve bunun için de ödeneğin ayrıldığını söyledi. Ağbal, garantilerden kaynaklı ödeneğin 3,6 milyar TL olduğunu belirtti. Köprü ve tünellerden bazılarında verilen garanti kapsamında kamuya ödeme yükü geldiğini belirten Ağbal, “Bunu daha önce gördük. Gerek Ankara Esenboğa gerekse Atatürk Havalimanında.. Burada kritik unsur büyümedir. Büyümemizi sürdürürsek, gelecek yıllarda bu ödemeler olmayacak, hatta gelir elde edeceğiz” dedi.

Naci Ağbal, gelecek dönemde Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve İstanbul Finans Merkezi Kanununun gündemlerinde olmayı sürdüreceğini söyledi. Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi düzenlemelerinin taslaklarının olgunlaştığını belirten Ağbal, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Kurulunda görüşüldüğünü, öneriler ve iyileştirmeler yapıldığını ve tekrar ilgili kurullarda görüşüleceğini bildirdi.

“Taşeronda alternatifleri çalışıyoruz, belediyeler dahil”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuda taşeron eliyle çalıştırılan işçilerin kadroya alınması konusunda Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının çalışma yürüttüğünü ve konunun Bakanlar Kurulunda son şeklini alacağını söyledi. Bakan Ağbal, Belediyelerdeki taşeron işçilerin de düzenlemeye dahil olduğunu belirterek, çeşitli kurumların çeşitli talep ve öncelikleri olduğunu vurguladı. Ağbal, farklı alternatiflerin farklı maliyetler doğurduğunu belirterek her birinin çalışılacağını ve son kararın Bakanlar Kurulundan çıkacağını anlattı. Maliye Bakanı çalışmaların içeriğinde geçiş dönemi, mevcut taşeron işçi sağlayan işletmelerin durumu gibi detayların da sözkonusu olduğunu anlattı.

“2 milyonluk Ferrari alan, 6 bin TL ek vergiyi ödesin”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) yapılan kısmi artış ile sistem değişikliğinin sıklıkla birbirine karıştırıldığını ancak vergi adaleti yönünden yapılan düzenlemenin TBMM’de söylendiği kadarıyla muhalefetin de desteğini aldığını kaydetti.

“Yeni bir yöntem getiriliyor, artışla karıştırılmamalı” diyen Naci Ağbal, MTV’de motor hacmi yanında aracın satış değerini de baz alan yeni vergileme yönteminin 1 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe girmesini planladıklarını ve o tarihten sonra alınan araçlar için geçerli olacağını vurguladı. Ağbal, “Daha önce milyonlarca TL’lik aracın da normal aracın da MTV’si motor hacmine göreydi. Şimdi aracın değerini de baz alıyoruz. ‘Efendim 1 günde yüzde 50 artacak’ diye haber yapılıyor. Sadece lüks araba satanlarla konuşuluyor sanırım. Arkadaşlara sordum, habere konu Ferrari’nin değeri 2 milyon TL düzeyindeymiş. O da 6 bin TL ilave vergiyi ödesin.” dedi.

“Bütçe açığını yıl sonu tahmininin altında tutacağımıza inanıyorum”

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak-Eylül döneminde bütçenin 31,6 milyar TL açık verdiğini belirtti. Eylül ayı bütçe uygulama raporunun açıklandığını hatırlatan Ağbal, başlangıç bütçesinde 47 milyar TL olan bütçe açık tahmininin, 61,7 milyar TL’ye revize edildiğini vurgulayarak, “İnanıyorum ki önümüzdeki aylarda bütçenin gider tarafında daha ılımlı bir gelişme kaydedeceğiz. Bu anlamda bütçe gelir performansımız artacak. Harcamalarla ilgili gerekli çabaları göstermek suretiyle harcamalarımızı kontrol altında tutacağız. Umut ediyorum ki yıl sonunda bütçe açığı bu yılki hedefimizden daha düşük şekilde gerçekleşecek” dedi.

Share.

About Author

Yorum Bırak