Artan izinler işçiye ödenir mi ? / Arif TEMİR

Google+ LinkedIn +

Yıllık izinle ilgili merak edilen konulardan biri de  işten ayrılan işçiye bir yıldan artan çalışma süreleri için yıllık izin ücreti verilip verilmeyeceğidir. Bu konuda okuyucularımızdan çok sayıda soru aldım. Yıllık izin süresinin hesabında tam yıldan artan süreler dikkate alınmaz. İşçinin işyerindeki çalışma süresi ile orantılı olarak tam yıldan artan süreler için izin süresi hesaplanmaz. Artan süreler içinde işçiye izin ücreti ödenmez. Bu konu kıdem tazminatına hak kazanmadaki sürelerle karıştırılıyor. Bu konuyu ayrıntılı olarak açıklayalım.(Geniş bilgi için bakınız. Arif Temir, Tüm Yönleriyle İş Hukukunda İzinler ve Uygulaması, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2010). 


8 aylık süre  
Örnek: İşçi Hasan Beyin işyerindeki çalışma süresi 1 yıl 8 aydır. HasanBeye  çalıştığı süre içerisinde hiç yıllık izin kullanmamıştır. İşten ayrılan HasanBeye  kaç günlük yıllık izin ücreti ödenecektir?
Hasan Bey 14 günlük izin kullanması gerektiğinden ve bu izinleri de çalışırken kullanmadığı için işten ayrıldığında 14 günlük izin ücreti ödenir. Bir yıldan artan 8 aylık süre için bir günlük bile izin ücreti ödenmez. 

Ücret ödenmez  
Örnek: Örneğimizdeki Hasan Bey işyerinde 1 yıl 11 ay 20 gün çalışmıştır. Hasan Beye bir yıldan artan 11 ay 20 günlük çalışmasının karşılığı olarak yıllık izin ücreti ödenir mi?
Hasan Bey yıldan artan  11 ay 20 günlük çalışması karşılığında yıllık izin ücreti talep edemez. Görüldüğü üzere  çalışmasüresi tam yıldan  eksik olduğu durumlarda çalışılan süre için izin ücreti ödenmez. 

İzinde toplanır  
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin veriliyor. Bir çalışan işyerinde parçalı olarak çalıştığı takdirde parçalı çalışmalar toplanır. Toplanan parçalı çalışmanın süresi bir yılı bulursa çalışana yıllık ücretli izin verilir.
Örnek: Fatma Hanım, A işyerinde 2013 yılında 4 ay, 2015 yılında 5 ay ve 2017 yılında  3 ay çalışmışsa yıllık izne hak kazanır mı?
Fatma Hanımın çalışma sürelerini topladığımız zaman toplam çalışma süresi 12 ay ediyor. Dolayısıyla Fatma Hanıma yıllık izin verilmesi gerekiyor. Fatma Hanım işten çıkarılmışsa bu durumda da izin parasının ödenmesi gerekiyor. 

Güneş Gazetesi | 11.08.2017

Share.

About Author

Yorum Bırak