İki önemli toplantı – Bumin Doğrusöz

Mayıs ayının neredeyse sonuna geldik. Bu ayın rutin vergi yükümlülüklerinin dışında pek çok yükümlülük daha getirdiğini daha önce zaten yazmıştım. Bu günler itibariyle ilgilileri herhalde bunların pek çoğunu yerine getirmiştir. Bu aydan sonrası yaz dönemi ve izinlerin kullanılma günleri. Ancak yaza girmeden önce yine bu ay içerisinde yapılacak iki ayrı önemli toplantıyı duyurmak istiyorum.

Bunlardan birincisi; İstanbul Vergi Merkezi tarafından, benimde hocam olarak yetişmemde inkâr edilemeyecek katkıları bulunan Prof. Dr. Adnan Tezel’in anısına düzenleniyor. Toplantının konusu, “Türk Vergi Sisteminde Vergilendirme İlkeleri Ve Beklentiler” şeklinde belirlenmiş. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı’nın açılış konuşmasını yapacağı toplantı sabah (saat 10.00) ve öğleden sonra (saat 14.00) olmak üzere iki oturumdan oluşuyor. Vergi sistemimizdeki sorunların tartışılacağı sabah oturumda Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Mustafa Akkaya, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan Halil Sencar ve bendeniz konuşmacı olarak katılıyor. Vergilendirme ilkelerinin uluslararası görünümlerinin tartışılacağı ikinci oturumda ise konuşmacılar Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Barış Bahçeci, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Ege Göktuna ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Balca Çelener. Davetiye ve programda yer almadığı için konuşmacıların konuşma konularını aktaramıyorum.

İstanbul Ticaret Odası’nın Eminönü’ndeki merkez binasında meclis salonunda 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu toplantı ilgili herkese açık ve önceden kayıt gerekmiyor.

İkinci toplantı ise VEHUP (Vergi Hukuku Platformu) tarafından düzenleniyor. Konusu ise, “Güncel Gelişmeler Karşısında Katma Değer Vergisi”. Konu özellikle Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ın, Maliye Bakanlığı’nda katma değer vergisi konusunda bir reform çalışması yapıldığını ve kısa sürede kamuoyuna açıklanacağını beyan etmiş olması dolayısıyla da ayrı bir önem taşıyor. Zira toplantı hem bu konudaki özellikle AB’deki gelişmeleri hem de sorunları masaya yatırarak çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlıyor. İki oturum halinde düzenlenen toplantının 1. Oturumunda “Katma Değer Vergisi’nin Karşılaştırmalı Gelişim Çizgisi” başlığı altında, “Verginin Yasallığı İlkesi ışığında KDV Kanunu” (Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Barış Bahçeci), “AB Çerçevesinde Avrupa Birliğinde KDV’de Yaşanan Gelişmeler” (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Cenker Göker) ve “Katma Değer Vergisi’nde Sorumluluk ve Tevkifat İkilemi (Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Gülsen Güneş ve Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Güneş Yılmaz) başlıklı tebliğler tartışılacak.

Bu toplantının 2. oturumunun konusunu ise “Katma Değer Vergisi’nin Uygulanmasında Bazı Sektörler İtibarıyla Yaşanan Gelişmeler ve Sorunlar” oluşturuyor. Bu oturumda YMM Sakıp Şeker tarafından “İnşaat Sektörünün yaşadığı KDV sorunları”, YMM Mustafa Koç tarafından “Hazır Giyim Sektörünün yaşadığı KDV sorunları” ve YMM İbrahim Özdemir tarafından “Otomotiv Sektörünün yaşadığı KDV sorunları” masaya yatırılacak. Konuşmacılar ayrıca KDV iadelerinde yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini de kendi sektörleri açısından değerlendirecekler.

Bu ikinci toplantı ise Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş Kampüsü’nde bulunan Fazıl Say Konferans Salonu’nda 26 Mayıs Cuma günü düzenleniyor ve saat 13.30’da başlıyor. Katılımın ücretsiz olduğu bu toplantı da ilgili herkese açık ve önceden kayıt gerekmiyor.

Duyurması benden, katılması sizden.

Bumin Doğrusöz – Hukuka Göre

Dünya Gazetesi – 23.05.2017

About Author

Comments are closed.