Yazar Haber

Basından Yazılar
Covid-19 Sürecinin Yararları (?)
Yazar

Covid-19 süreci ülkelerin ekonomilerinden bireylerin yaşam standardına kadar birçok alanda son derece olumsuz etki yarattı. Neredeyse tüm dünya ülkelerinde 2020 ilk yarısında negatif büyüme rakamları bekleniyor.…

Basından Yazılar
Elektronik Defter Hukuku / Veysi Seviğ
Yazar

6215 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun’un 14’üncü maddesi ile değiştirilen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ‘Defter Tutma Mükellefiyeti’ başlıklı 66’ncı maddesinin ikinci fıkrasında; söz…

1 2 3 4 5 171