VERBİS’e Başvuru Süresi 3 Ay Daha Uzatıldı, Son Gün 30 Eylül

Google+ LinkedIn +

OGÜNhaber Sitesi’nde 12 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan yazımızda; yaşanan ekonomik sıkıntılar, koronavirüs salgını ve buna karşı alınan önlemler falan derken, VERBİS’in bir türlü şirketlerin önceliklendirilmiş konuları arasına alınamadığını, bu nedenle de, uygulamaya girişinin bir kaç kez ertelendiğini belirterek, 30 Haziran’da sona erecek olan başvuru süresinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini ifade etmiştik.

KVKK, bu önerimize duyarsız kalmadı, VERBİS’e başvuru süresini, 3 ay erteledi, son gün 30 Eylül.

VERBİS’e Ciddi Bir Kamuoyu Tepkisi Var!

VERBİS, aslında çok önemli bir düzenleme, ancak her yeni düzenleme gibi VERBİS’e de kamuoyundan ciddi bir tepki geldi, yürürlüğe girmesi biraz bundan dolayı biraz da yaşanan konjonktür nedeniyle gecikti. Tepkinin bir diğer nedeni ise, VERBİS’e geçmenin işletmelere getirdiği mali yük.

VERBİS’in işletmelere maliyeti 20 – 200 Bin TL. arasında değişiyor! Bu rakamlar oldukça ciddi ve işletmeleri zorluyor. KVKK’nın bu konuya da bir çeki düzen vermesi şart, aksi halde VERBİS’e kaydolacak işletme kalmayacak!

Şirketler, Salgın Nedeniyle VERBİS’e Başvuruyla İlgili İşlemleri Yapamadı!

Sadece ülkemizde değil, tüm Dünya’da koronavirüs adı verilen ciddi bir virüs salgını yaşandı, halen de devam ediyor! Ülkemizde salgın 14 Mart’ta başladı, Haziran ayı başı itibariyle hafifledi. Bu süreçte şirketlerin büyük bir bölümü kapandı, çalışmadı. Kalan kısmı ise, en az personelle çalıştı. Bu şirketlerin vergi ve SGK yükümlülükleri ertelendi vs.

Başvuru süresinin sonuna (30 Haziran) yaklaşılmasına rağmen kapsama giren çoğu kişi ve şirket bırakın başvuru yapmayı hazırlık çalışmalarını bile tamamlayamadı, ciddi bir kısmının ise hala haberi ve bilgisi yok!

TOBB, Bazı STK’lar, İş İnsanları, VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılmasını Talep Etti!

TOBB, Ticaret ve Sanayi Odaları, bazı STK’lar ve iş insanları, VERBİS’e kayıt süresinin uzatılmasını talep ettiler, aksi halde çok sayıda kişi ve işletmenin yüklü cezalarla karşı karşıya gelebileceklerini belirttiler.

VERBİS’e Başvuru Süresinin Yıl Sonuna Kadar Ötelenmesini Önerdik!

Çoğu kimsenin henüz farkında bile olmadığı, farkında olanların ise salgın vb. nedenlerle hazırlık çalışmalarını yetiştiremediği VERBİS’e başvuru süresinin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar son bir kez olmak üzere 6 ay daha ötelenmesini önerdik. Aksi halde, kapsama giren kişi ve kuruluşların çok zor duruma düşebileceği, ciddi cezalarla karşı karşıya kalabileceklerini belirttik.

Kimse Ciddiye Almıyor Ama VERBİS’e Kayıt Yaptırmamanın Cezası Ağır!

VERBİS’e süresinde kayıt yaptırılması son derece önemli. Çünkü, Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmamanın ciddi bir cezası ve yaptırımı var. VERBİS’e süresinde kayıt yaptırılmaması halinde, 2020 yılı için 36 bin TL’den 1 milyon 800 bin TL’ye kadar idari para cezası verilebiliyor. Yani, pabuç pahalı.

KVKK Erteleme Taleplerine Kayıtsız Kalmadı, VERBİS’e Başvuru Süresini 3 Ay Öteledi!

KVKK, 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile; TOBB ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen talepleri de değerlendirerek,

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

– Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Bize göre, son derece yerinde ve takdire şayan bir karar. Sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde bu tür karar ve ertelemelere çok ihtiyacımız var. Bu karar nedeniyle KVKK yetkililerini kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

KVKK’nın Yapacağı Tek Bir Şey Kaldı: VERBİS’in İşletmelere Ekstra Maddi Bir Yük Getirmemesini Sağlamak!

VERBİS konusunda hemen herkes sürecin uzman bir hukukçu ile takip edilmesi gerektiği konusunda hem fikir. Bazı işletmeler ise, bu süreci konu ile bir ilgisi bulunmayan muhasebe departmanlarına yıkma peşinde. Bunu anlamak zor, çünkü, kişisel verilerin korunmasının muhasebe departmanları ile ne ilgisi olabilir ki? Konu tamamen duygusal ve maddiyatla ilgili. KVKK’nın bu konuya da bir çeki düzen vermesi şart, aksi halde VERBİS’e kaydolacak işletme kalmayacak!

Bizden söylemesi!…

(Kaynak: Abdullah Tolu / O Gün Haber | 24.06.2020)

Share.

About Author

Yorum Bırak