Sermaye Piyasası Suçları-1 / Elif GÜLDÜR

Google+ LinkedIn +

Sermaye Piyasası Kanunun ikinci bölümünde Sermaye Piyasası Suçları yer almaktadır. Yazımızda kısaca bahsi geçen sermaye piyasası suçlarını ve bu suçların cezalarını ele alacağız. Bunlar sırasıyla;

Bilgi suistimali (Md.106)

Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden;

– İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticileri,

– İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler,

– İş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler,

– Bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişiler,

– Sahip oldukları bilginin bu fıkrada belirtilen nitelikte bulunduğunu bilen veya ispat edilmesi hâlinde bilmesi gereken kişiler,

2 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar. Bu suçtan dolayı adli para cezasına hükmedilmesi hâlinde verilecek ceza elde edilen menfaatin 2 katından az olamaz.

Piyasa dolandırıcılığı (Md.107)

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz.

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Usulsüz halka arz (Md.109)

Onaylı izahname yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye piyasası araçlarını halka arz edenler ya da onaylı ihraç belgesi olmaksızın sermaye piyasası araçlarını satanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

İzinsiz SP faaliyeti (Md.109)

Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Bu kişiler, bu suçun icrası kapsamında aynı zamanda usulsüz halka arz suçu da işledikleri takdirde, sadece izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçundan dolayı cezaya hükmedilir ve ceza yarı oranında artırılır.

www.hurses.com.tr I 22.03.2020

Share.

About Author

Yorum Bırak