Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Başlama Tarihinin uzatılması / Berker Bostancı

Google+ LinkedIn +

7 il dışında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Başlama Tarihinin uzatılması

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’de; Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim Hizmet Belgelerinin birleştirilerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Vergi İdaresine verilmesi uygulaması tüm mükellefler için 01.03.2020 tarihinde başlayacaktır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:7) yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Daha önce, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” veren iller olan, Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerinin merkez ve ilçelerine, ek olarak Bursa, Eskişehir ve Konya illerinin merkez ve ilçeleri “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasına 01.01.2020 tarihinde dahil edilmiş iller olup, bu yedi il haricinde kalan diğer illerde, 01.03.2020 tarihinden itibaren “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulamasına başlanılacağı yönünde bahse konu Seri No:1 Tebliğinin Geçici Madde 4’sinde bu doğrultuda düzenleme yapılmıştır.

Dolayısıyla, Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri haricinde kalan diğer illerde; 01.03.2020 tarihine kadar hali hazırda olduğu gibi kesilen vergiler için; “Muhtasar Beyanname” Vergi Dairelerine, 5510 sayılı kanununun, (4-a) maddesi kapsamında çalışan sigortalılar için verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belge” sini Sosyal Güvenlik Kurumuna (e-bildirge) olarak verilmesine devam edilecektir.

Merkezi bahse konu yedi ilin dışında bulunan mükelleflerin, ücret ödemelerini merkezden yapıp gelir vergisi tevkifatlarını merkezin bağlı olduğu vergi dairesine beyan edenler, kapsam içinde alınan yedi ilde bulunan şubelerinde çalışanların olması halinde, bu yerlerde çalışanlarla ilgili olarak 01.03.2020 tarihinde kadar “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” vermeyeceklerdir. Hali hazırdaki uygulamalarına aynen devam edeceklerdir. Diğer bir ifadeyle mevcut şubelerde (kapsamdaki yedi ilde) çalışan personellerden kesilen gelir vergileri merkezin bağlı bulunduğu vergi dairesine muhtasar beyanname ile 5510 sayılı kanununun, (4-a) maddesi kapsamında çalışan sigortalılar için verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Sosyal Güvenlik kurumuna (e-bildirge) olarak vermeye devam edeceklerdir.

Hürses I 29.02.2020

Share.

About Author

Yorum Bırak