Doğal afetlerin ekonomiye etkisi / Deniz Türker

Google+ LinkedIn +

Bu yıl arka arkaya yaşadığımız ülkemizdeki depremler, çığ felaketleri sonrasında ölen ve yaralanan vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Yıkılan ve hasarlı binalardaki artış ile felaketlerin yaşandığı bölgelerdeki iş hayatında ortaya çıkan durağanlık sonucunda toplumda psikolojik ve sosyal etkinin yol açtığı tahribat ile ekonomide yaşanan olumsuzluklar hem bireyleri ve işyerlerini (şirket veya işletmeleri) hem devleti görünen ve görünmeyen alanlarda yüksek düzeyde etkiliyor.

Bireyler bir tarafta ailelerinde yaşadıkları can kayıpları ve yaralanmalardan kaynaklanan manevi kayıplar yanısıra yıkımlar dolayısıyla ev veya sahibi oldukları işyerlerinde ortaya çıkan kayıplardan önemli boyutlarda olumsuz etkileniyorlar. Kurumsal şirketler (işyerleri ya da işletmeler) ise eğer depremlerde etkilenmişlerse bir taraftan maddi kayıplara uğrarken diğer taraftan vefat eden veya yaralanan mensuplarından kaynaklanan manevi yıkımdan etkilenirler. Depremlerden zarar gören ve görmeyen işyerlerinin üretim ve ticari faaliyetleri de ciddi boyutlarda olumsuz etkilenirler. Diğer taraftan gerek tahakkuk etmiş devlet yükümlülükleri (vergiler, sosyal güvenlik primleri ve benzerleri gibi) ödenemezken bu yükümlülüklerin yakın zamanda doğmaları, tahakkuk ederek ödenmelerini beklememek gerekir.

Deneyimler, doğal veya hatalar nedeniyle yaşanan felaketlerin ekonomik yaşamı ve ekonomik beklentileri ciddi bir şekilde etkilediğini göstermiştir. Bugüne kadar bu tür felaketlerin neden olduğu olumsuzluklar bilindik yöntemlerle aşılıyordu. Ancak içinde bulunduğumuz koşullar ve ekonomide yaşanan küresel kuşatmanın neden olduğu sorunlar bildik yöntemlerin etkisini azaltıyor.

Diğer taraftan Dünyada virüs ve benzeri felaketler, terör ve içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan aslında güçlü devletlerin perde arkasında olduğu savaşlardan bazen olumlu etkilenirken bazen olumsuzluk yaşanıyor.

Bu gerçeklerin dikkate alınarak herkesin başka bir değişle iktidarın ve muhalefetin uzlaştığı milli politika ilkelerinin tespit edilerek çözüm yolları araştırılmalıdır.

Hürses I 09.02.2020

Share.

About Author

Yorum Bırak