4/A Sigortalısı ve Analık Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği / Didem Okur

Google+ LinkedIn +

4/a sigortalısına geçici iş göremezlik ödeneği alama hakkı kazandıran durumlardan biri de analık halidir. 4/a sigortalısı kadının veya 4/a sigortalısı erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten başlayarak doğumdan sonraki ilk 8 haftalık; çoğul gebelik halinde 10 haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık ile ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali olarak tanımlanmıştır.(5510 sayılı Kanun madde 15/2)

1) 4/a sigortalısı kadının analığı hâlinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki 8’er haftalık sürede, çoğul gebelik hâlinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün,

2) Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması hâlinde, sigortalının bu sürede çalışmamış olması şartı ile sigortalının isteği ve hekim raporu ile doğum öncesinde kullanılmayan sürenin 5 haftaya, çoğul gebelik hâlinde 7 haftaya kadar olan kısmından doğum sonrasına ilave edilen her gün için,

3) 4/a sigortalısı kadının, erken doğum yapması halinde, doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması durumunda, doğum sonrasına ilave edilen her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Aydınlık | 27.02.2019

Share.

About Author

Yorum Bırak