Sürekli işgöremezlik gelirinin bağlanması / Didem OKUR

Google+ LinkedIn +

■ SORU: Yüzde 57 iş göremezlik raporum var. Gelirin bağlanabilmesi için ne yapmam gerekir?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen hastalık veya engellilik hali nedeni ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranında azaldığı tespit edilen sigortalı sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.
Sürekli iş göremezlik durumunun belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu’na varsa ilk işe giriş sağlık raporu, iş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesi, olayın yasal düzenlemeye göre iş kazası olup olmadığı veya sigortalının meslek hastalığına yakalandığı işyerine ait çalışma şartlarını net olarak belirten soruşturma raporu ve tutanaklar ile mahkemelerce iş kazası veya meslek hastalığı olduğunun kabul edildiğine dair belgeler, çalışır veya çalışamaz raporu, geçici iş göremezlik ödeneği belgesi, iş kazasından sonra veya meslek hastalığının tedavisi için başvurulan hastanelerden alınan epikrizler ile tedavi tamamlandıktan sonra sigortalının son durumunu gösterir sağlık kurulu raporu ve dayanağı tüm belgeler gönderilir.
Meslekte kazanma gücünün en az yüzde 10 oranında azaldığı tespit edilen sigortalı, örneği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen tahsis dilekçesini Kuruma göndererek sürekli iş göremezlik geliri için başvuruda bulunur.

Aydınlık Gazetesi, 26.11.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak