Geziniyorsunuz: internet vergi dairesi

Haberler
GİB Önemli Duyuru
Yazar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi hükümlerine göre vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi (%5) müessesesinden anılan maddede sayılan şartları taşıyan mükellefler yararlanabilmektedir.…

Haberler
GİB DUYURU: Açılış tasdiki yapılan defter bilgileri
Yazar

11.04.2018 TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE AÇILIŞ TASDİKİ YAPILAN DEFTER BİLGİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HK . Başkanlığımızın https://intvd.gib.gov.tr ekranlarından “ E – Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Defter Bilgileri Girişi” alanından…