Geziniyorsunuz: gerçek kişi

Ekonomi
Yeni vergi kanunları tasarısı / Dr. Veysi SEVİĞ
Yazar

“Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” gerekçesi ile beraber görüşülmek üzere, 27.09.2017’de Başbakanlık Makamı tarafından Türkiye Büyük Millet…