Geziniyorsunuz: geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar

Haberler
Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsuru / Veysi Seviğ
Yazar

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca kurum matrahının tespitinde, beyanname üzerinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır. Beş…